Menu

Jak nastavit html podpis (patičku) v programu Mozilla Thunderbird

Stručný návod jak aktivovat námi vytvořenou html patičku v poštovním programu Mozilla Thunderbird.

  1. Připravte si ve Vašem počítači složku pro patičku e-mailu - název složky a umístění může být libovolné.
  2. Do složky zkopírujte .htm soubor obsahující zdroj patičky, který jste od nás obdrželi.
  3. Jděte do programu Mozilla Thunderbird, klikněte na "Nastavení účtu", vyberte účet, ke kterému chcete patičku nastavit.
  4. Zaškrtněte políčko "Připojit podpis ze souboru" a vyberte soubor ve složce, kterou jste vytvořili.
  5. Klikněte na tlačítko "OK". Nyní se Vám ke každé zprávě připojuje předdefinovaný podpis.
  6. Pokud v budoucnu budete chtít v patičce upravit nějaké údaje, zazálohujte si původní patičku zkopírováním na jiné místo ve Vašem počítači. Poté otevřete patičku v původním umístění. Použijte program Poznámkový blok. Upravte potřebné údaje a změny uložte. Nikdy pro úpravu patičky nepoužívejte Microsoft Word, Libre Office Writter a podobné programy. Upravujte pouze údaje, značky obsažené ve špičatých závorkách je nutné ponechat jak jsou.