Jak se k nám dostanete

Naše kanceláře se nacházejí v v dvorním objektu za budovou na adrese Českomalínská 516/27.

Metrem

dojeďte linkou „A“ do stanice Hradčanská. Odtud se vydejte na desetiminutovou procházku ulicí Bubenečská až k Českomalínské. Zde odbočte doleva a přibližně po 250 metrech se dostanete až k nám.

Tramvají

(linky 1, 8, 18, 25 a 26) na stanici Hradčanská. Odtud se vydejte na desetiminutovou procházku ulicí Bubenečská až k Českomalínské. Zde odbočte doleva a přibližně po 250 metrech se dostanete až k nám.

Autobusem

(linka 131) na stanici Sibiřské náměstí. Odtud se vydejte směrem nahoru ulicí Štursova až na roh s Českomalínskou zde odbočte doprava a cca po 100 metrech se dostanete až k nám.

Autem

Z Vítězného náměstí (Kulaťáku) odbočte směrem dolů do ulice Československé armády. Za 4 bloky odbočte doleva do ulice Eliášova. Tu pak sledujte další 3 bloky až na křížení s Českomalínskou. V těchto místech zaparkujte. Parkování je třeba zaplatit na parkovacích hodinách. Případně je možné zazvonit, požádat nás o otevření brány a zaparkovat ve dvoře.