Menu

Podporujeme

Naše firma je dlouhodobým podporovatelem dětského oddílu KRUH z Prahy 6. Stejně tak jsme již různými formami vypomohli při počátcích a fungování nejedné neziskové organizace. Máte téma k němuž bychom mohli přispět? Neváhejte se s ním na nás obrátit.

Dětský oddíl KRUH

Kruh je dětský oddíl s téměř padesátiletou tradicí, jehož smyslem je vytvářet prostředí, kde budou respektována pravidla slušnosti a základní lidské hodnoty. Pro fungování společenství jsou důležité tradiční zvyklosti a vztah k přírodě. Dětský oddíl Kruh vedou kluci a holky mezi 20 a 25 lety, zpravidla vysokoškoláci z Prahy, kteří mu věnují mnoho svého času. Je nám proto ctí, že je v tomto jejich úsilí můžeme podporovat.

Laboratoř nádorové imunologie

Laboratoř nádorové imunologie na Mikrobiologickém ústavu Akademie věd České republiky se zabývá výzkumem a vývojem polymerních kancerostatik k léčbě rakoviny, a to ve velmi těsné spolupráci s oddělením biomedicínských polymerů na ústavu Makromolekulární chemie Akademie věd České republiky.