Menu

Pro Ministerstvo práce a sociálních věcí jsme navrhli logo prezentující mezinárodní konsenzuální konferenci o bezdomovectví v České republice.