Menu

Centrum školského managementu PedF UK v Praze se profiluje jako moderní pracoviště spojující vzdělávání řídících pracovníků ve školství s nejnovějšími poznatky a výstupy obecné teorie organizací, managementu a leadershipu, andragogiky, pedagogiky a dalších souvisejících vědních disciplín.