Menu

Projekt Prevence pádu přibližuje laické i odborné veřejnosti problematiku pádů pacientů během hospitalizace ve zdravotnických zařízeních.