Menu

Hlavní oblastí, ve které se Softim.cz pohybuje, je business intelligence (datové analýzy, integrace dat, reporting).