Menu

International Council for Migration Policy Development
Vizuální komunikace napříč kontinenty

ICMPD je organizace Evropské unie působící ve více než 90 zemích po celém světě. Její misí je spolupráce a partnerství při řešení problémů doprovázejících mezinárodní migraci.

Modrý duch zajišťuje propagační a komunikační materiály pro všechny projekty ICMPD. Od tištěných reportů po příspěvky na sociální sítě.