Menu

Členství a certifikace

Přítomnost v profesních organizací je jednou z cest, kterými udržujeme kontakt s nejnovějšími trendy i s aktuální oborovou problematikou. Naše společnost je aktivním členem následujících organizací:

WebTop100

Dvě zlaté a jedna stříbrná medaile v soutěži WebTop100 za nejlepší weby roku 2019. A dalších 7 oceněných projektů v předchozích letech. WebTop100 je projekt, který inspiruje, přináší trendy i vzdělává v oblati webových technologií, online marketingu a umožnuje každoroční srovnání s konkurencí.

Google partner

Certifikovaní partneři Google jsou firmy zabývající se online marketingem, kterým společnost Google důvěřuje. Díky naší dlouholeté praxi a absolvování řady zkoušek se v BlueGhost.cz můžeme pochlubit držením tohoto certifikátu, který poukazuje na kvalitu našich služeb.

Unie grafického designu

Unie grafického designu je sdružení designérů a nadšenců, kterým není lhostejná budoucnost jejich oboru. Propaguje grafický design a zdravé podmínky spolupráce mezi designéry a jejich klienty. Pomocí přednášek, seminářů i článků v tisku a na internetu šíří své zkušenosti, názory a informace a aktivně vstupuje do diskusí o dalším směřování profese.

Domain qube

Známka Domain Qube je zárukou kvality poskytovatelů internetových služeb. Její držitelé garantují profesionální přístup k zákazníkovi, flexibilní reakce na klientovy požadavky a transparentní kalkulace svých služeb. Stejně tak se hlásí k etickému rozměru práce se zákazníkem i k férovému soutěžení při výběrových řízeních.

UX asociace

Hlavní činností asociace je směřovat, rozvíjet a formovat české User Experience prostředí s ohledem na zahraniční trendy a zkušenosti. Podstatnou část aktivit představuje zvyšování povědomí veřejnosti o problematice HCI (Human-Computer Interaction) a poskytování podpory specialistům ve firemní i akademické sféře.

Kvalifikovaný dodavatel veřejných zakázek

Modrý duch je registrován v seznamu kvalifikovaných dodavatelů veřejných zakázek vedeným Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Tím splňuje zákonnou povinost pro účast ve výběrových řízeních vypisovaných obcemi, kraji, ministerstvy a dalšími veřejnými organizacemi.

Environmental and Social Sustainability Report

Our managerial objective is to put a sustained effort to commit to international standards and best practices of policies following environmental and social sustainability objectives.