Menu

Sebevědomé webové prezentace pro čtvrtou největší rodinnou firmu v Česku

BlueGhost realizoval kompletní webovou prezentaci pro skupinu Promet Group, čtvrtou největší rodinnou firmu v Česku podle časopisu Forbes

Promet Group, založen v roce 1992 panem Reném Materou, je významná středoevropská firma působící v oborech strojírenství, metalurgie a inženýringu. Zásadní přesahy má také do velkého množství dalších odvětví díky svým 36 dceřiným společnostem.

BlueGhost pro skupinu Promet Group a její dceřiné společnosti realizoval kompletní webovou prezentaci, tedy design a vývoj celkem deseti prezentačních webů, které vizuálně a komunikačně odpovídají postavení společnosti na lokálním i evropském trhu.

Zadání: Vytvořit jednotnou a sebevědomou prezentaci mateřské společnosti Promet Group a jejich 9 dceřiných společností

Původní internetová prezentace skupiny byla značně zastaralá po stránce technické, vizuální i obsahové. Weby nebylo možné jakkoliv editovat či na ně nahrávat nové materiály. Cílem projektu bylo nahradit dřívější webové prezentace novým a jednotným řešením.

Výběrové řízení, ve kterém BlueGhost uspěl, poptávalo návrh redakčního systému, který bude prezentovat později definovaný obsah v předem určených kategoriích. Zadavatel požadoval maximální možnost vlastní editace webových stránek a také v dnešní době již samozřejmá kritéria jako je optimalizace webu pro vyhledávače, bezpečnostní certifikáty či plná responzivita pro pohodlné zobrazení webu na různých zařízeních.

Dalším požadavkem bylo respektování grafického manuálu skupiny Promet Group, tedy zejména postavení vizuálního řešení na definovaných firemních barvách, které do té doby sloužily jako hlavní jednotící prvek celé skupiny.

Hlavním cílem realizace bylo odprezentovat podobu a charakter Promet Group

Výsledný dojem odpovídá skutečnosti, že se jedná o významnou skupinu, která nabízí svým obchodním partnerům profesionální služby nejen v hlavních oblastech svého působení, ale také v možnostech synergie s dceřinými společnostmi. Skupina Promet Group a její dceřinky jsou sehraný tým schopný rychle a efektivně spolupracovat v širokém spektru oborů.

První splněný cíl: Umožnění jednoduché správy desíti webů z jedné administrace

V technické rovině bylo největší výzvou navrhnout systém, který umožní jednoduchou editaci stránek jak administrátorům z marketingového oddělení mateřské společnosti, tak zodpovědným osobám z dceřiných společností.

Z tohoto důvodu BlueGhost zvolil upravenou vlastní platformu s tzv. Multishop rozšířením. Funkce Multishop znamená, že je klientovi umožněno spravovat velké množství samostatných prezentací (webů nebo e-shopů) z jedné jediné administrace. Uživatel se proto nemusí zdlouhavě přehlašovat z jedné administrace do druhé a hledat, kde může jakou část webu upravit. Naopak, veškeré komponenty všech webů administruje pohodlně v jednotném prostředí.

Na tuto funkcionalitu samozřejmě úzce navazuje nastavení uživatelských práv. Je nezbytné, aby správci jednotlivých webů měli přístup pouze do jim příslušících prezentací, nikoli do webů jiných firem, či dokonce na nejnavštěvovanější web mateřské společnosti.

Nastavení uživatelských práv jde v navrženém řešení tak daleko, že umožňuje řízení přístupů na úrovni jednotlivých agend – tedy například správci vozového parku ve společnosti Promet Logistics umožní přístup pouze k vytváření nových nabídek na prodej vozů.

Druhý splněný cíl: Vizuální sjednocení internetové prezentace všech společností ve skupině Promet Group

Jedním z hlavních úkolů bylo připravit jednotnou vizuální identitu, která propojí jednotlivé weby. Důležitým požadavkem bylo také použití majestátnějších prvků na hlavním webu Promet Group a jejich méně opulentní varianty na ostatních webech skupiny – samozřejmě s povinností dodržet ucelený komunikační styl. BlueGhost tedy vycházel z prvků a komponent, které si předem nadefinoval, ale navrhoval je vždy ve dvou grafických variantách podle cílového webu.

Protože tvorba devíti samostatných webů je běh na dlouhou trať, bylo nutné vyřešit dočasný způsob, kterým se jednotlivé společnosti budou prezentovat online. Proto do doby, než vznikly všechny samostatné weby, byly jednotlivé společnosti prezentovány na mateřské stránce formou krátkých medailonů.

Brand a design

Pro korektní uchopení identity celého koncernu Promet Group bylo velmi důležité zpracovat brand positioning. Brand positioning zachycuje hodnoty a identitu Promet Group, které je potřeba v internetové prezentaci vystihnout, vyjádřit a přenést ke koncovým návštěvníkům webu. Tohoto úkolu se s potřebnou péčí zhostila Barbora Kubátová, vedoucí kreativního oddělení, která vedla nejen tvorbu samotného dokumentu, ale také spolupracovala na přípravě klíčových sdělení a sloganů pro web mateřské společnosti.

Vzhledem k nelehkému zadání a potřebě precizního výsledku si vzal celý kreativní proces pod svá křídla Lukáš Pilka, kreativní ředitel BlueGhostu. Na základě rozsáhlé rešeršní činnosti konkurence působících na poli strojírenství a metalurgie po celém světě vytvořil unikátní finální návrh realizace. Aplikaci nastavených grafických standardů na další webové prezentace měl poté v gesci seniorní grafický designer Dominik Sušila, pro kterého se tento projekt stal jednou z největších realizací, která ho provází celým působením v BlueGhostu.

Celá prezentace je postavena na autentických fotografiích a videích, které vznikly přímo v provozech jednotlivých firem

Nejedná se o fotobankové materiály, které lze jednoduše stáhnout z internetu. BlueGhost musel nejprve připravit detailní zadání, jaké fotografie a videa, s jakou kompozicí, emocí a vyzněním je třeba pořídit. Realizace foto a video materiálů se skvěle zhostil grafický producent společnosti Promet Group Michal Hmiro, který vlastnoručně pořídil převážné množství materiálů ve složitých podmínkách průmyslových provozů. Podařilo se mu zachytit originální fotografie a zajistit videa procesů a zaměstnanců společnosti při výkonu práce.

Cílové skupiny webu Promet Group a dceřiných firem se do velké míry překrývají, což umožňovalo prezentaci velmi dobře zacílit a sjednotit

Každé hlavní cílové skupině je věnována jedna sekce na hlavní stránce webu, které díky tomu personalizovaně komunikují klíčovým uživatelům nejdůležitější obsah, který hledají. První cílovou skupinou jsou současní a budoucí zákazníci společnosti. Těm je potřeba servírovat informace o dodávaných produktech a dalších možnostech spolupráce – to znamená představit šíři působení jak samotné firmy, tak celé skupiny Promet. Tyto uživatele také zajímají informace o historii firmy, její vize, mise a hodnoty.

Druhou skupinou jsou mezinárodní korporace, banky a obchodní partneři. Dále také organizace a jednotlivci zajímající se o udržitelnost a ekologické hodnoty společnosti Promet Group. Toto publikum nejčastěji navštěvuje prezentaci mateřské společnosti.

Třetí, neméně důležitou, cílovou skupinou jsou zájemci o práci v jednotlivých podnicích. Těm jsou prezentovány hodnoty společnosti v oblasti péče o zaměstnance, široké firemní benefity, sponzoringu a aktivity Nadace Promet Group, která byla vytvořena za účelem podpory zaměstnanců v obtížných životních situacích.

Technická realizace

Z technického hlediska bylo největší výzvou nastavit sdílení prvků mezi jednotlivými weby a sdílení jazykových mutací, neboť prezentace jsou realizovány v českém i anglickém jazyce.

Technické realizace se ujal dlouholetý programátor BlueGhostu Ondřej Pospíšil, který na základě architektury Multishopu připravil celou základní kostru administrace a připravil platformu na napojení dalších webů. Realizace frontendové části díla se ujal pracovně nejstarší a nejzkušenější vývojář BlueGhostu, seniorní front-end developer Jaroslav Novák, který si bravurně poradil s překlopením propracovaných grafických návrhů do kódu a precizním ošetřením detailů mezi jednotlivými weby.

Nejdříve prezentace Promet Group, poté dceřiné weby Stecomtra a Promet Logistics

Vzhledem k tomu, že projekt zahrnoval celkem deset webů, bylo potřeba postupovat velmi systematicky. První byl na řadě samozřejmě web mateřské společnosti Promet Group. Následovala prezentace divize Promet Logistics a web společnosti Stecomtra.

Stecomtra se v grafické podobě odlišuje od všech ostatních použitím červené barvy místo typické modré. Červená barva je dědictvím z období před rokem 2017, kdy společnost nespadala pod Promet Group. I přes odlišnou barevnost je web postaven na stejných prvcích, a proto zapadá do jednotné prezentace skupiny.

Úspěšně vypořádaným technickým oříškem byla příprava webu Promet Czech, následovaly Kofing a Vamoz

Promet Czech se zabývá dodávkami metalurgických surovin a byl zde požadavek na reprezentaci velkého množství technických dat. Na základě UX rešerše byl vybrán vhodný rámec tabulkové prezentace a ten optimalizován i pro zařízení s menší obrazovkou.

Pokračovalo se realizacemi pro společnosti Kofing a Vamoz. Kofing se věnují generálnímu dodavatelství v oblasti hutního, slévárenského a strojírenského průmyslu. Vamoz realizující zejména zakázky v oblasti průmyslového pozemního stavitelství. Při těchto realizacích se paleta webových prvků rozšířila o možnost prezentovat samostatné projekty, neboť bylo třeba poukázat na unikátní počiny, jako například stezky v oblacích či prostory Muzea Tatra v Kopřivnici.

Závěrečnou výzvou byly weby Promet Foundry, Promet Prefix, Tawesco a Tawesco Automotive

Promet Foundry a Prefix vyrábějí zejména odlitky a svařence a zajišťující jejich obrábění a povrchové úpravy. Tyto weby prezentují také technologické možnosti a know-how, které jsou společnosti schopny do projektů vnést.

Na závěr celého, více než dvouletého období tvorby webů, čekaly BlueGhost dvě náročnější realizace, weby společností Tawesco a Tawesco Automotive. Prezentují technické a strojní možnosti výroby pro různá průmyslová odvětví, zejména však pro automobilový průmysl, železnici a zemědělskou a lesní techniku. Web Tawesco je proto členěn do dvou perspektiv podle nabízených produktů a služeb, a také podle odvětví, pro které jsou tyto výrobky určeny.

Projektové řízení

Projektového řízení se ujal vedoucí projektového oddělení Jan Groh, který klienta provedl celým procesem tvorby webů od prvních kroků ve výběrovém řízení až po návrhy, realizace a spuštění devíti webů. Na straně Promet Group byla celá spolupráce vedena marketingovými manažerkami Kateřinou Krestovou a Lucií Křížkovou, které bravurně zvládly komunikaci napříč všemi společnostmi v koncernu a neúnavně připravovaly veškerá potřebná data a podklady k vývoji.

„Nejvíce si na celé spolupráci vážím zaměření klienta na kvalitu realizace. V retrospektivním pohledu na celý projekt je nejzajímavějším výstupem úspěšné sjednocení desítky webů do jedné platformy. Nyní každý návštěvník webů vidí jednotnou identitu celé rozsáhlé skupiny. Z pohledu projektového manažera bylo také zajímavé nahlédnout do velkého průmyslového podniku a porozumět jeho procesům a potřebám,“ říká Jan Groh, vedoucí projektového oddělení a projektový manažer realizace.

Plánujete podobný projekt?

Dlouhodobá spolupráce může začít
jedním kliknutím

Domluvit schůzku
Design director LUKÁŠ PILKA
Projektový manažer JAN GROH
Frontend developer JAROSLAV NOVÁK
Designer DOMINIK SUŠILA
Specialistka komunikace BARBORA KUBÁTOVÁ
Backend developer ONDŘEJ POSPÍŠIL
Marketér ALEXANDER VISNYAI
©2023 - 2024
©BlueGhost for Promet Group