Menu

Centrum působící pod Akademií věd ČR se zabývá výzkumem změny klimatu a jeho dopadem na české i globální prostředí.