Menu

Vytvoření loga pro NCCI - New Catalyst Capital Investments, kde logo symbolizuje působení společnosti po celém světě.