Menu

Už jste vyzkoušeli aplikaci s integrovanou AI, která pomáhá tvořit zadání pro digitální projekty?

asistent.blueghost.cz

Chcete vyvinout web, e-shop, aplikaci nebo zákaznický portál? Pak vás nemine tvorba zadání a definice cílů a KPI. Ať už budete dodavatele tendrovat, nebo oslovovat napřímo, konkretizace cílů a tvorba zadání se může stát zdlouhavým a nudným procesem, který však není radno podcenit.

BlueGhost vytvořil AI asistenta, který zájemce o tvorbu webové aplikace provede procesem tvorby zadání a během 5 minut vytvoří koncept, se kterým mohou oslovit příslušné dodavatele.

Co je na aplikaci BlueGhost AI asistent zajímavé a jakému účelu slouží?

BlueGhost AI asistent neotřelým a efektivním způsobem pomáhá jak zájemcům o tvorbu webů, e-shopů a aplikací, tak jejich dodavatelům. Pomáhá urychlit úvodní fázi tvorby digitálního projektu, ve které dochází ke stanovení cílů a nastavení vzájemných očekávání mezi klientem a dodavatelem. BlueGhost AI asistent pomáhá zadavatelům, aby si konkretizovali, co potřebují, a dodavatelům, aby zákazníkův záměr co nejlépe pochopili.

Zákazníci často vůbec netuší, jaké informace jsou pro dodavatele relevantní.

A proto přípravu zadání mohou podcenit, neodhadnout nebo uspěchat. Informace se nepřipraví v dostatečném rozsahu, což má přímý negativní dopad na následnou realizaci – řada funkcionalit může chybět, mohou být špatně interpretovány, nestíhají se vytvořit v požadovaném rozsahu a podobně. Očekávání dodavatele a zákazníka se poté vlivem nedostatečného zadání mohou rozcházet již na počátku projektu, avšak důsledky pocítí obě strany až později, během realizace.

Kvalitní zadání je aflou a omegou při vývoji webových aplikací.

Dodavatel potřebuje znát (nebo si od zákazníka získat) důležité, ujasněné a detailně specifikované informace, díky kterým je schopen zákazníkovi dodat v prvé řadě korektní nacenění a nakonec požadovaný výstup.

V BlueGhostu jsme se rozhodli být o krok napřed a pomoci potenciálním zákazníkům ujasnit si zadání ještě předtím, než poptají konkrétní dodavatele.

Zapojili jsme nové technologie a AI do přípravy samotného zadání a vytvořili jsme asistenta, kterému stačí zadat několik základních údajů a vytvoří koncept zadání, ze kterého si zákazník vybere vše podstatné, a od kterého se můžeme společně dále odrazit.

Jak aplikace funguje? BlueGhost AI asistent využívá stejný generative AI model, jako oblíbený ChatGPT: napojení na OpenAI API s využitím funkce Text completion.

Integrace s OpenAI API probíhá pomocí moderní no-code platformy Make.com, jejíž popularita je aktuálně na vzestupu. Make.com funguje na principu vizuálního programování a umožňuje realizaci jednoduchých automatizačních scénářů i složitých backendových řešení – bez nutnosti vytěžovat vývojáře a psát unikátní kód. Aplikace běží na Google Cloud, backend je řešený pomocí zmiňovaného Make.com a NodeJS. Frontend je řešený v Reactu. Princip je následující: BlueGhost AI asistent se nejprve zeptá uživatele na definovanou otázku. Po zmáčknutí tlačítka si „zavolá“ OpenAI API s promptem na pozadí. OpenAI API vrátí odpověď a proce se několikrát opakuje.

Po dokončení uživatelského scénáře se odešle finální pokyn. Pomocí Webhook se opět „zavolá“ Make.com, které dodělá zbytek úkolů: vygeneruje PDF, Word dokument, rozešle e-mail s výstupy. Zákazník získá vygenerované zadání a obchodní oddělení BlueGhost získá nový lead. Komunikace s leady a jejich klasifikace v současnosti probíhá manuálně. Do budoucna chceme s pomocí Make.com navázat vytvořením automatizovaného scénáře, který provede úvodní komunikaci se získanými leady a jejich navázání na firemní touchpointy (pozvání do newsletteru, ke sledování sítí apod.)

Cílem aplikace je pomoci zákazníkům při definici zadání, cílů a strategie pro vývoj digitálních projektů.

„Tvorba webové aplikace je dlouhý a náročný proces. BlueGhost AI asistent pomáhá lidem v úvodních fázích připravit si požadavky na to, abychom společně mohli celým procesem hladce projít a klient měl jistotu, že na konci vše dobře dopadne. BlueGhost AI asistent pomáhá v prvotní etapě přípravy cílů a strategie.“

– Pavel Weber, CEO

Výsledky

Měřený interval: 17. 4. – 29. 6. 2023 (datum spuštění – datum odevzdání projektu k hodnocení WebTop100)

= celk. 73 dní (2 měsíce, 12 dní).

Počet vygenerovaných zadání

= 113 vygenerovaných zadání.

Počet kontaktů, které poptali navazující konzultaci s odborníky z BlueGhost

= 29 kontaktů

21,8 % uživatelů v prvních 2 měsících od spuštění využilo vygenerované zadání jako podklad pro navazující konzultaci s odborníky.

1. Jak tedy asistent funguje v praxi? Pojďme si jej postupně projít.

Na začátku uvedete obor podnikání. Pro ukázku jsme zvolili výrobu a prodej vrtaček a elektrického nářadí.

2. Jako první se asistent zaměří na cílové skupiny.

To znamená vygeneruje vám, které cílové skupiny by bylo dobré oslovit. Vyberete relevantní, které vašemu záměru a podnikání odpovídají, případně je můžete v dolní části doplnit o další. V našem ukázkovém případě vygeneroval: Výrobci a montážní firmy, řemeslníci, konstruktéři a inženýři, domácí kutilové, stavební firmy. Vybereme tedy relevantní skupiny, tedy 1, 2, 4, 5, doplnit nic chtít nebudeme.

3. Návrh byznysových cílů

Následně asistent přejde na byznysové cíle, které bude dobré si ještě před vývojem stanovit. V našem případě navrhuje následující. Zvolíme opět relevantní položky. V příkladu vybereme 1., 2. a 3.:

1. Umožnit výrobci a montážní firmě rychlé a snadné objednávání vrtaček a elektrického nářadí.

2. Poskytovat řemeslníkům, domácím kutilům a stavebním firmám konzultace a technickou podporu.

3. Aktualizovat (myšleno informovat) řemeslníky, domácí kutily a stavební firmy o nových produktech a službách.

4. Umožnit řemeslníkům, domácím kutilům a stavebním firmám rychlou a snadnou navigaci na webovém portálu.

5. Přijímat objednávky online a zajišťovat dodání zboží bezproblémovým způsobem.

4. Návrh KPI aneb jak zvolený úspěch měřit

V dalším kroku se asistent zaměřuje na to, jak zvolené cíle měřit. Čili, jaké bude dobré stanovit si KPI. V našem návrhu doporučuje následující body. Jako relevantní zvolíme 2. a 3.:

1. Výdaje na marketing – sledovat náklady na propagaci produktů a služeb výroby a prodeje vrtaček a elektrického nářadí.

2. Míra návratnosti (ROI) – sledovat efektivitu investic do reklamy a propagace.

3. Míra konverze – sledovat procento návštěvníků, kteří se stanou zákazníky.

4. Míra spokojenosti zákazníků – sledovat, jak jsou zákazníci spokojeni s produkty a službami.

5. Míra prokliků – sledovat, jak často zákazníci klikají na produkty a služby vrtaček elektrického nářadí.

5. Rozpočet jako důležitá položka

Ač se to možná nezdá, rozpočet bývá často opomíjený. Resp. nedochází k jeho dostatečnému upřesnění a rozdělení na jednotlivé položky. V dalším kroku se vás proto asistent zeptá, kolik do vývoje můžete investovat. Samozřejmě čím větší rozpočet, tím je možné vytvářet komplexní a sofistikovanější řešení. Zvolíme 750 000 Kč, přičemž nám asistent pod částkou zároveň sdělí informaci, zda je tato částka relevantní, či naopak příliš nízká.

6. Bez termínu to nepůjde

S výše uvedeným souvisí i termín dodání. Resp. kdy potřebujete, aby daná webová aplikace běžela? Jelikož by vrtačky a nářadí mohli lidé kupovat na Vánoce, zvolíme jako termín 1. 10. příštího roku. Níže se opět dozvíme, zda je tento termín reálný a jak náročné řešení je možné stihnout.

7. Adresa pro zaslání

Na posledním kroku se asistent zeptá, kam má ucelený a strukturovaný koncept zaslat. Zvolíme svůj pracovní e-mail a projekt si zároveň nějak pojmenujeme. Pod názvem si navíc můžeme zaškrnout online konzultaci se specialistou z BlueGhostu, se kterým pak vše můžeme probrat pro další doporučení a možnosti.

8. Strukturovaný koncept máte v jednom dokumentu

Jakmile prodejte všechny kroky a dáte odeslat, asistent vše shrne do PDF a Word dokumentu, které vám pošle na uvedený e-mail. Výhodou je, že editovatelný dokument můžete projít a doplnit o údaje, které vám budou připadat důležité. Zadání se zároveň odešle přímo k nám do BlueGhostu, kde si jej projdeme a rovnou vyhodnotíme, na co bude důležité se zaměřit. Tak jako tak už máme ucelený koncept, nad kterým se můžeme pobavit a který vám i nám ušetří spoustu času.

9. Doporučujeme projít tipy, které asistent do dokumentu vloží

Když si dokument budete procházet, všimněte si, že pod každou částí asistent vložil také různé tipy. Díky tomu se můžete zaměřit na to, jak zadání ještě vylepšit. Zejména u části „Představení zadavatele” najdete řadu doplňujících otázek, které pomohou zadání ještě více zpřesnit. Stejně tak na konci uvidíte dokumenty, které je dobré doplnit, pokud je máte k dispozici.

10. Tým Modrého ducha bude rád za vaši zpětnou vazbu

Asistent je unikátní novinkou, u které věříme, že vám pomůže uchopit zadání komplexně a zároveň rychle. Zároveň jej ale neustále vylepšujeme a budeme rádi za vaši zpětnou vazbu, jakmile si jej vyzkoušíte.