Menu

Rok digitálního podnikání

Modrý duch pomáhá digitalizovat české firmy

Asociace malých a středních podniků a živnostníků (AMSP) připravila na rok 2019 celoroční aktivitu, která českým firmám představuje digitální inovace. Rok digitálního podnikání navazuje na úspěšné projekty z minulých let a pomáhá měnit české podnikatelské prostředí k lepšímu.

2019 rok realizace 6 digitálních témat roku 12 měsíců vzdělávání 160 hodin práce

České firmy objevují digitální svět

Úkol pro Modrého ducha

Pomoct s vývojem webu a podílet se na edukaci malých a středních podniků.

Modrý duch se chlubí

  • Modrý duch outsourcoval vývoj webu s ohledem na klientovy potřeby.

  • Svými odbornými články Modrý duch zásobí blog Roku digitálního podnikání.

  • Tým Modré ducha se coby lektor účastní workshopů a přednášek Roku digitálního podnikání.

  • Firma BlueGhost se zařadila mezi významné oficiální partnery akce, jako jsou společnosti Deloitte, Czech Invest nebo Facebook.

Web Mobilní web On-line marketing