Menu

Státní fond životního prostředí

Vstupní analýza, která šetří čas i peníze

Významné veřejné instituci jsme pomáhali realizovat výběrové řízení na tvorbu 6 integrovaných webů. Modrý duch pomohl s přípravou zadání veřejné zakázky a přispěl k úspoře nemalé částky z rozpočtu.

2016 rok realizace 6 různých webů 1 výběrové řízení 100 hodin práce

Kvalitní speficikace usnadňuje práci zadavateli i dodavatelům

Úkol pro Modrého ducha

Rozpoznat potřeby návštěvníků, vytvořit zadání pro oficiální znění veřejné zakázky a pomoci s průběhem výběrového řízení.

Hodnocení zákazníkem

„Počet námi provozovaných webů se postupně rozrůstá, každý web však má vlastní administraci. I z toho důvodu jsme se rozhodli pro vytvoření nových webů, které budou v optimální míře integrované. Jako státní úřad jsme na jejich vytvoření a správu museli vyhlásit výběrové řízení. Požadujeme kvalitní řešení za rozumnou cenu. BlueGhost nám pomohl nejen s tvorbou zadávací dokumentace, ale na základě analýzy vytvořil i podrobnou specifikaci jednotlivých webů i celého integrovaného řešení. Do soutěže se přihlásilo 10 zájemců, s jejichž výběrem nám pomáhal i Modrý duch.“

Veronika Štefková,
referentka komunikace SFŽP

Modrý duch se chlubí

  • Společně se zadáním byla vytvořena hodnoticí kritéria pro výběr vítěze, aby bylo rozhodování spravedlivé a transparentní. Modrý duch také zajistil, aby klient nebyl závislý na jediném dodavateli a neplatil zbytečně vysoké poplatky za poskytované internetové služby.

  • Součástí požadované specifikace je i integrovaný redakční systém, který administrátorům umožňuje spravovat obsah webu z jednoho místa.

  • Práce v 5 krocích: uživatelské analýzy, funkční specifikace, samotného sepsání zadání pro dodavatele, vyhodnocení nabídek veřejné zakázky a technického dozoru – na realizaci výběrového řízení jsme si dali opravdu záležet.

  • Modrý duch provedl vlastní výzkum mezi uživateli webu, aby jim výsledný projekt vyhovoval. Pro každý web poté vytvořil speciální persony – typické uživatele, kterým tyto webové stránky slouží a přizpůsobujeme jim obsah i ovládání.

Řešení pro SEO Vstupní analýza Redakční systém Tvorba person Zadání veřejné zakázky Uživatelský výzkum Funkční specifikace Technický dozor