Menu

Kompletní technické řešení nového prezentačního webu pro Ústavu mezinárodních vztahů

BlueGhost uspěl ve výběrovém řízení na zhotovení kompletního technického řešení prezentačního webu pro Ústavu mezinárodních vztahů v Praze.

Požadavky na rozsah díla byly jasně specifikovány v zadávací dokumentaci, která byla součástí poptávky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu. Zadání zahrnovalo programování a kódování nového prezentačního webu, který umožní moderní a reprezentativní publikaci výsledků výzkumů, které výzkumníci Ústavu provádí, směrem k široké veřejnosti, a také přehlednou prezentaci témat zájmu a akcí organizovaných Ústavem.

1. splněný cíl: Propojit témata zájmu, výzkumníky, jejich články a pořádané akce v kompaktní celek

Hlavním cílem webu je prezentovat veškeré informace jako propojený celek, nikoli nahodilé jednotlivosti, jak tomu bylo dříve.

Proto je celý web úzce provázán a je možné přecházet přes jednotlivá témata zájmu k autorům textů a dále k jejich další práci. Celý web je dle témat propojen také vizuálně, a tak se na něm můžete setkat s různými barevnými překryvy, kdy například zelená reprezentuje reflexe aktuálních témat či modrá publikace typu Policy Paper.

2. splněný cíl: Vytvořit vlastní rozesílkové řešení pro komunikaci skrze newsletter

Jedním z hlavních cílů webu bylo umožnit e-mailovou komunikaci se zájemci o odběr newsletteru.

Před přechodem na komplexní personalizované řešení od společnosti BulueGhost používal Ústav e-mailingová řešení třetích stran, která se však vyznačovala značnou zastaralostí, složitostí a zejména vysokou cenou za používání.

Úkolem BlueGhostu tedy bylo navrhnout a naprogramovat vlastní rozesílkové řešení, které umožní sběr e-mailů zájemců, jejich segmentaci, identifikaci jazyků odběratelů, tvoření rozesílkových skupin dle zájmů a dalších parametrů a také plánování samotné rozesílky. Vše samozřejmě s ohledem na plnou kompatibilitu se všemi body legislativy pro ochranu osobních údajů. BlueGhostem vyvinutý e-mailingový systém tak v současnosti zajišťuje distribuci novinek a zpráv z Ústavu mezinárodních vztahů na tisíce adres a je připraven na násobný růst.

3. splněný cíl: Atraktivně prezentovat akce pořádané Ústavem a umožnit přihlašování a správu hostů

Ústav mezinárodních vztahů během celého kalendářního roku pořádá nesčetné množství konferencí.

Pořádají se besedy, přednášky a dalších akce určené odborné i široké veřejnosti. Proto bylo jedním z hlavních cílů nově navrhovaného webového řešení také prezentace těchto akcí. Na rozdíl od minulého webu bylo třeba akce prezentovat moderním a poutavým způsobem.

Bylo třeba vytvořit rozhraní pro editace akce, ve kterém je možno tvořit pokročilé programy a harmonogramy akcí, představovat řečníky a umožnit zájemcům rychlou a jednoduchou registraci. Právě registrace je jedním ze zajímavých prvků, které BlueGhost vytvořil. Webové řešení umožňuje správcům pracovat s přihlášenými uživateli, potvrzovat jejich registrace, řadit je do e-mailových skupin, komunikovat s nimi či jedním kliknutím tisknout prezenční listiny účastníků.

Celý web byl vytvořen na základě do posledního detailu promyšleného designu.

Autorem designu je Richard Wilde ze studia Publikum, jehož grafický návrh kladl důraz na velkorysé vizuální prvky, zejména ilustrační fotografie a byl rozpracován na úroveň prvků jednotlivých stránek. Úkolem BlueGhostu bylo jeho přesné nakódovaní, o které se postaral seniorní front-end vývojář Jaroslav Novák, který na webu předvedl pečlivou pixel-perfect kodérskou práci, která prošla akceptací grafického studia Publikum, tedy autora návrhu.

Neméně zajímavou prací na webu byla také architektonická a programátorská část, kterou odvedl senior programátor Jakub Štefan. Jednalo se zejména o návrhy a realizace jednotlivých konfigurátorů a rozsáhlého řešení pro newsletterovou komunikaci.

Stará data nerezaví

Vzhledem k tomu, že BlueGhostem realizované řešení navazovalo na původní prezentaci organizace, která obsahovala obrovské množství dat, zejména odborných článků, bylo nutné připravit plán migrace, který zajistil, aby se žádný obsah původního řešení neztratil.

Migrace dat je samozřejmě standardní zákaznický požadavek, s jehož realizací se programátoři z BlueGhostu setkávají dnes a denně, situace na webu Ústavu však byla trochu zapeklitější – původní web neobsahoval téměř žádné grafické materiály a tak by původní články na novém webu působily velmi ponuře. A proto bylo potřeba data osvěžit o ilustrační fotografie a obohatit je o autory a prolinkování na ostatní části webu.

K tomuto skvěle posloužil hands-on workshop, kterého se zúčastnilo více než 15 zaměstnanců a stážistů Ústavu mezinárodních vztahů a kdy jsme během půl dne společné práce doplnili důležité informace k nejdůležitějším článkům a stránkám webu tak, aby působil kompaktně s nově navrhnutou vizuální identitou.

Spuštěním webu to neskončilo

Součástí nabídky na tvorbu webu byla také jeho správa a rozvoj po dobu pěti následujících let. Web se tedy v průběhu času rozrůstal o další potřebné funkce. Jednalo se například o úpravy stránek časopisu Mezinárodní politika, který vydává právě Ústav mezinárodních vztahů či aktualizace dle nové legislativy, jako jsou například souhlasy pro využívání souborů cookies. Další úpravy webu souvisely s publikací článků po začátku ruské agrese na Ukrajině.

Největší výzvou byla realizace složitých technických řešení co nejjednodušší formou.

Vzhledem k přesně danému rozpočtu, musela být všechna navrhnutá řešení striktně efektivní, avšak plnící veškeré požadavky klienta stanovené zadávací dokumentací. Nejzajímavější částí realizace pro Ústav mezinárodních vztahů bylo zpracování e-mailingového řešení, které na míru plnilo požadavky klienta, který byl nespokojen s původně používaným systémem.

„Na projektu si nejvíce vážím absolutně profesionální a lidské komunikace s partnery z Ústavu mezinárodních vztahů. Je radostí pracovat s odborníky ve svém oboru, kteří respektují odbornost vaší. Další skvělou věcí je podílet se tvorbě webu státní organizace, který splňuje požadavky na dnešní webová řešení. I když by to mělo být v dnešní době standardem, vždy to člověk ocení.“ – Jan Groh, vedoucí projektového oddělení & projektový manažer realizace.