Menu

Jak propojit tři Shoptety Premium a jedno ERP? BlueGhost vyvinul aplikaci, která to umožní.

Shoptet je standardizované řešení vhodné pro klienty, kteří si přejí to, co často označují jako “prostě normální” e-shop.

Shoptet funguje jako klasický SaaS (Software as a Service), tedy již vyvinutý, hotový produkt, stejně jako je například Gmail, Microsoft Office nebo Zoom. Výměnou za měsíční poplatek získává klient standardizované řešení vhodné pro většinu zákazníků. Platforma Shoptet pokrývá běžné funkce, ať už jde o typické oblasti správy produktů, objednávek, zákazníků, ceníků, skladového hospodářství, logistiky, plateb aj., nebo také pokročilejší témata, jako je legislativa, provázání s marketingovými nástroji, analytika a další, které jsou potřebné pro fungování na B2C e‑commerce trhu. Co však Shoptet neumožňuje je programování úprav na míru pro konkrétní eshop. Platformu je možné pouze konfigurovat a rozšiřovat o doplňky, stále se však jedná o šablonové řešení.

Co dělat, pokud má klient specifické požadavky a zároveň chce využívat výhody Shoptetu?

Pokud má klient specifické požadavky, typicky komplexní napojení svého ERP (např. SAP, Microsoft Dynamics, Helios, Abra, Vario, Money nebo i složitější nasazení Pohody) nebo další složité úpravy na míru, přichází na řadu Shoptet Premium. Ten umožňuje programátorům přímý přístup do databáze Shoptetu skrze API a k šabloně. Díky tomu je možné doprogramování funkcí na míru, které SaaS neumí. Právě tato situace vedla k navázání spolupráce mezi BlueGhost a Fitmin, jak se dozvíte dále.

Celý setup funguje jako dvě nezávislé webové aplikace

První aplikace je Shoptet Premium, který funguje na bázi SaaS – hotový šablonový e-shop, který si klient pronajímá. Druhou aplikací je řešení na míru, tzv. Middleware BlueGhost, které propojuje API Shoptet Premium a API klientova ERP a přidává do Shoptet Premium další nadstandardní funkce skrze přístup k šabloně a API.

Snadná modifikace

Nový e-shop se vyvíjí na 5-10 let dopředu a vždy znamená investici. Proto je důležité mít k dispozici všechny cesty rozvoje a nebýt v pasti stávajícího dodavatele. BlueGhost po dobu svého 21 letého působení na trhu klade důraz na to, aby nikdy zákazníky nezamykal v dodávaném řešení (tzv. proprietárním uzamčení, vendor lock-in).

A ani aplikace Middleware BlueGhost není výjimkou

Aplikace Middleware se nainstaluje na libovolný server dle zákazníkova výběru. Zákazník dostane plný přístup ke zdrojovým kódům včetně práva je nadále modifikovat a rozšiřovat. Díky použitému frameworku Symfony (jazyk PHP) je možné případné převzetí a kdokoliv další, kdo se orientuje v Symfony nebo podobném frameworku, může na práci BlueGhost navázat.

Kombinací Shoptet Premium a Middelware BlueGhost získává zákazník výhody SaaS i výhody aplikací na míru.

O SaaS (v tomto případě Shoptet Premium) se nemusíte starat. V rámci měsíčního paušálu ho Shoptet automaticky provozuje, podporuje, udržuje, aktualizuje a rozvíjí o nové funkce, které reagují na měnící se prostředí ecommerce, aniž by zákazník musel tyto funkce objednávat, řídit a platit jejich vývoj. Oproti tomu, aplikace na míru umí splnit nadstandardní a specifická přání klienta, které SaaS neumožňuje, samozřejmě v limitech možností jednotlivých API (Shoptet Premium, ERP) a Shoptet Premium šablony.

Dibaq je tradiční český výrobce zabývající se výrobou plnohodnotných, prémiových a superprémiových krmiv pod značkou Fitmin.

Krmiva jsou určena pro malé i velké mazlíčky, zejména psy, kočky, koně a hlodavce. Fitmin je špička ve svém oboru a krmiva jimi vyráběná oceňují významní chovatelé i sportovci, kteří chtějí pro svá zvířata to nejlepší. Fitmin přistupuje k výživě každého zvířete individuálně. Jednotlivé řady krmiv navrhují tak, aby odpovídaly potřebám konkrétního zvířete v každém okamžiku jeho života.

Klient provozuje 3 e-shopy – český, slovenský a polský. Každý e-shop je samostatná instance Shoptet Premium.

Zjednodušeně řečeno, každý e-shop běží nezávisle. Klient potřeboval propojit všechny 3 e-shopy s americkým ERP systémem QAD (implementátor česká firma Minerva), jehož napojení není platformou Shoptet Premium podporované. API (programové rozhraní) Shoptet Premium má odlišnou datovou strukturu od klientova ERP, což znamená, že data je nejprve potřeba transformovat, aby spolu oba systémy byly schopné komunikovat.

Za tímto účelem BlueGhost vyvinul na míru nástavbu svého Middleware BlueGhost, který všechny klientovy e-shopy s ERP systémem propojuje v obousměrné komunikaci.

Middleware BlueGhost je na míru vyvinutá Symfony aplikace (programovací jazyk PHP). Funguje tak, že přijímá data z ERP, zpracovává je a importuje do jednotlivých Shoptetů Premium a naopak. Shoptet i ERP vyžadují “odlišný” zápis dat ve smyslu struktury, proto Middleware BlueGhost data pro obě strany uzpůsobuje.

Tím však schopnosti Middleware BlueGhost nekončí.

Klient si nadále přál rozšiřovat standardizované řešení Shoptet Premium o další specializované funkcionality. Middleware BlueGhost proto disponuje i jednoduchou administrací, kde se například párují dopravy, způsoby platby nebo kategorií produktů (párování odlišných stromů kategorií v Shoptet Premium a v ERP).

Zkrátka vše, co nelze (anebo nelze pohodlně) nastavit v Shoptet Premium, lze vyřešit právě v administraci Middleware BlueGhost. V neposlední řadě BlueGhost pro Fitmin realizoval také frontendové úpravy šablon Shoptet Premium na úrovni CSS & JavaScriptu. Jednotlivé e-shopy jsou proto napojeny na externí zdroje CSS a JavaScriptu z Middleware BlueGhost a i frontend Shoptetu Premium tak můžeme modifikovat podle potřeb klienta.

Jaké funkce nad rámec klasického Shoptetu aplikace od BlueGhost zajišťuje?

Automatické přidání palety v košíku u nadrozměrných zásilek

Klient pro nadrozměrné objednávky využívá vlastní dopravy. Od určitého množství je navíc nutné do objednávky automaticky přidávat paletu. Pokud si zákazník například objedná zboží celkem za 120 kg a výše, navýší se cena v košíku o cenu palety, na které bude zboží dopraveno. Tuto položku zákazník nemůže odstranit jinak, než že opětovně sníží objem nakupovaného zboží. Ani jednu z výše uvedených funkcí nebylo možné nastavit v Shoptet Premium, proto jsou vkládané do košíku skrze podmínky nastavené JavaScriptem v Middleware. Funkce v Middleware zjišťuje váhy jednotlivých produktů a sčítá je, na základě čehož poté nabízí možnosti dopravy a přidává či ubírá palety.

Mapa prodejců

Mapa s prodejci je BlueGhostem vyvinuté javascriptové řešení, které je na míru připravené tak, aby jej bylo možné injektovat do Shoptetu. Opět se jedná o nadstavbu nad rámec základních funkcí Shoptet Premium. Funguje to tak, že z ERP do middlewaru přicházejí data týkající se seznamu partnerů, kteří prodávají produkty Fitmin. Data zároveň zahrnují identifikaci těch partnerů, kteří se mají v mapě zobrazit. Vyvinutá funkcionalita (mapa) tak napřímo komunikuje s databází v middleware, ze které získává potřebné informace.

Samotné uživatelské rozhraní mapy je pak podobné, jako u běžných aplikací zabývajících se navigací. V levé části je výpis všech prodejců a vpravo mapa s body, kde se daní prodejci nachází. Pokud uživatel klikne na název prodejce ve výpisu vlevo, mapa se přiblíží na konkrétní polohu. Stejně je to i naopak – pokud se v mapě klikne na určitý bod, upraví se seznam vlevo.

Konfigurace vlastních produktů a dárků

Zákazník má možnost sestavit si produkt na míru. Technicky se jedná o jednu z nejsložitějších funkcionalit, které se v tomto projektu v rámci úprav Shoptet Premium řešily, neboť se jedná o vysoce specializovaný požadavek s pokročilou logikou výpočtu ceny. Zákazník v detailu produktu klikne namísto na „přidat do košíku“ na „nakonfigurovat”. Objeví se pop-up, ve kterém si v 1. kroku vybere požadovaný počet produktů a dozví se výslednou cenu. Následně pokračuje do 2. kroku, kde si pro změnu vybírá dárek zdarma. Výsledný efekt je takový, že si zákazník přidá vlastními silami sestavený produkt do košíku a koupí si ho za danou cenu.

Zobrazení produktů ve statické stránce

Chcete například v blogovém článku zákazníkům připomenout vaše produkty a umožnit jim zboží rovnou nakoupit, aniž by museli opustit stránku, na které se zrovna nacházejí? Pomocí javascriptu BlueGhost do Shoptet přidal možnost vložení seznamu produktů do obyčejného statického textu, který toto jinak neumí a neumožňuje. Sekce obsahuje názvy produktů, obrázky, ceny a možnost přidat zboží do košíku.

Akce Pestaurace ve statické stránce

Jedná se o podobné řešení jako v případě produktů ve statické stránce. V rámci middlewaru lze jednoduše spravovat události, které se následně skrze JavaScript propisují na e-shop do statické stránky.

Párování kategorií mezi e-shopem a ERP

Klient zakládá kategorie samostatně v rámci e-shopu a samostatně v rámci ERP. Z toho důvodu jsme museli vytvořit „párování“ těchto kategorií z obou systémů. Klient si kategorie v Shoptet zakládá v administraci e-shopu, odkud se automaticky stahují do middlewaru. Tam vzniká jejich výpis a následně ke každé kategorii může klient přiřadit neomezený počet kategorií z ERP.

Párování obrázků u produktů

Middleware automaticky stahuje z klientova FTP obrázky náležící k jednotlivým produktům, páruje je dle kódů produktů a importuje do Shoptetu. Systém dokáže rozlišit nejen hlavní produktové fotky od doplňujících, ale také určit pořadí zobrazení.

Tabulka s dávkováním

U některých produktů klient poskytuje informace o dávkování dle velikosti zvířete, jeho stáří apod. V administraci middleware BlueGhost vytvořil rozhraní pro správu obsahu těchto tabulek. Klient si vybere produkt a vytvoří příslušnou tabulku s informacemi. Middleware stahuje aktuální popisy produktů a vloží na jejich konec tabulku v té podobě, v jaké si ji klient připravil. Tím se data automaticky importují do Shoptet. Zároveň je možné v middlewaru tabulku duplikovat i pro ostatní produkty (a poté samozřejmě případně upravit), aby ji klient nemusel znovu celou nastavovat.