Menu

Wakkenhat - Hravé ilustrace pro originální styl

Lidé z Wakkenhatu se nechtějí prezentovat jako ostatní bezpečnostní agentury a tak nemají zájem o web s fotografiemi strážníků v uniformách. Proto jsme navrhli stránky s ilustracemi, které našly svou inspiraci v některých počítačových hrách. Tyto schematické obrázky plní dvojí funkci: Jednak vytvářejí originální vizuální styl odlišující Wakkenhat od konkurence a také pomáhají při navigaci uživatele v rámci webu.

Úkol pro Modrého ducha

Navrhnout web, který osloví klientelu z řad velkých podniků i soukromých domácností. Začlenit tyto stránky do celkové koncepce online marketingu společnosti Wakkenhat.

Hodnocení zákazníkem

K tvorbě nového webu jsme přistoupili s ohledem na rozšíření našeho nabídkového portfolia. Ve spolupráci s firmou BlueGhost se nám podařilo vytvořit online prezentaci, která přehledným způsobem seznamuje návštěvníky se všemi nabízenými službami a přímo je směřuje k zaslání poptávky. Dobře hodnotíme také hravou podobu stránek, která je v rámci oboru unikátní a tak výrazným způsobem spoluutváří náš originální vizuální styl.