Menu

Cokoliv, kamkoliv snadno díky jednotné interní aplikaci. Jak BlueGhost pomáhá na poli logistiky?

BlueGhost vyvinul přepravní systému, díky kterému mohou být zásilky na místě určení včas a v pořádku

Lámete si hlavu, jak ve vaší firmě vyřešit logistiku? Potřebujete přepravovat atypické i běžné zásilky na místo určení, spolehlivě, včas, po zemi, letecky či lodí? Společnost ByTorp zajišťuje komplexní služby v oblasti logistiky.

Společnost ByTorp, pro které se robustní systém vyvíjel, jsou doslova hrdinové v přepravním odvětví. Zaměřují se totiž na speciální přepravy, u kterých nestačí zboží pouze přemístit z bodu A do bodu B, ale kde je třeba řešit velké množství formalit a dokumentů. Další značkou, která spadá pod společnost ByTorp, a která může být dobře známá i širšímu okruhu lidí mimo logistiku, je služba PošliSnadno. Díky ní zajistíte na několik kliknutí dopravu vaší zásilky odkudkoliv, kamkoliv a za exkluzivní ceny.

V mezinárodní přepravě je třeba dbát na přísné přepravní, celní a další podmínky a udržovat si excelentní přehled ve všech potřebných dokumentech. A právě k tomuto slouží přepravní systém, kterou BlueGhost pro ByTorp navrhl.

Vyvinutý přepravní systém je interní aplikace, která umožňuje kompletní logistické zajištění kontejnerové přepravy mezi Evropou a cílovou zemí.

Jde však ještě dále. Umožňuje řídit také proces nakládky a přepravy v místě původu zboží – pokrývá tedy celý proces přepravy od naložení až po převzetí příjemcem.

Na samotném začátku figurovala organická potřeba a poptávka po systému, do kterého by bylo možné zaznamenávat veškerá data o přepravovaných kontejnerech. Původní zadání tedy zahrnovalo pouze základní agendy a důraz na rozšiřitelnost systému dle budoucích potřeb. To pro BlueGhost znamenalo vysoké nároky na logiku a architekturu řešení, která musela počítat s obrovskou expanzí všemi možnými směry – jak se také později stalo.

Z malého jednoúčelového systému se stala komplexní aplikace zastřešující celý logistický, cenotvorný, fakturační i informační proces kontejnerového zasílání zboží.

1. splněný cíl: Centralizování agendy kontejnerové přepravy do jednoho komplexního systému.

Cílem bylo dostat celou agendu kontejnerové přepravy do jednoho systému, který by obsluze umožňoval zadávat veškerá data na jedno místo a usnadňoval tak proces odbavení.

Systém, který BlueGhost po dobu téměř pěti let postupně rozvíjel a stále rozvíjí, obsáhl problematiku celého procesu přepravy. Zastoupil tak ostatní manuální či neintegrované procesy, které při plánování přeprav ve firmě ByTorp na začátku převládaly.

2. splněný cíl: Zpřístupnění jednotlivým klientům data, která se týkají jejich přeprav.

Základní přepravní systém byl rozšířen o Zákaznické centrum, do kterého se každý klient ByTorp může přihlásit a zobrazit si aktuální informace o svých přepravách a stáhnout si potřebné dokumenty. To vše kdykoli a v reálném čase dle dat, která jsou aktuálně v přepravním systému k dispozici.

Jak probíhala realizace?

V prvních fázích realizace BlueGhost připravil přepravní systém, který umožňuje spojovat jednotlivé kontejnery do námořních zásilek. K těm dokáže evidovat všechny dostupné údaje, jako například odhadované časy připlutí, a porovnávat je s realitou. V systému lze také kontrolovat údaje o nakládkách do kontejnerů a logistiku tahačů, které kontejnery dopravují do přístavů.

Neméně důležitým prvkem je možnost tvorby nacenění pro konkrétní přepravy. Systém na základě zadaných údajů o zásilce porovnává různé možnosti doprav. Nakonec vybere nejvhodnější způsob, jak odbavit přepravovaný kontejner ve všech fázích cesty.

Klientská data na dosah ruky

Další rozšíření, které BlueGhost zpracoval, zahrnovalo přípravu customizovaného náhledového rozhraní pro zákazníky a obchodní partnery. Toto rozhraní zobrazuje veškerá potřebná data ohledně přeprav a připravuje i fakturační přehledy. Navíc je plně přizpůsobitelné na míru potřebám jednotlivých obchodních partnerů.

Automatické generování všech dokumentů

V oblasti logistiky je nutno generovat velké množství standardizovaných dokumentů, které slouží k odbavení v různých fázích přepravy. Jedním z úkolů proto bylo automatizovat tvorbu těchto dokumentů. Systém si poradí s generováním packing a log listů, směnkami pro jednotlivé bankovní instituce, náložnými listy a spoustou dalších náležitostí. Dokumenty umí také zasílat na potřebná místa či automaticky objednávat přepravu.

Systém je dále integrován s fakturačním softwarem, který na základě zadaných podkladů připravuje veškerou fakturaci jak zákazníkům, tak dodavatelům.

...pro designery, vývojáře i vedoucí projektu, byla nutnost hlubokého porozumění logistickým procesům a jejich následná digitalizace.

Bez klíčového pochopení by řízení, navrhování ani vývoj nedávaly smysl. Neméně důležité je také propojování nově vyvíjených funkcionalit se zbytkem systému, neboť každá akce ovlivňuje velké množství již existujících procesů. Proto každé nové implementaci předcházela, a stále předchází, důkladná analýza a následné testování.

„Projekt byl velkou výzvou zejména kvůli svému rozsahu a propojenosti mezi jednotlivými agendami. Tím kladl velké nároky na analytickou fázi, kterou jsem v něm připravoval. V neposlední řadě mi také dodal velké znalosti v oblasti logistiky,“ říká Jan Groh, vedoucí projektového oddělení a projektový manažer realizace.

Další spolupráce BlueGhost a ByTorp

Mimo přepravního systému, o kterém byla řeč, spolupracoval BlueGhost se společností ByTorp na několika dalších realizacích, zejména na naceňovacím systému pro službu PošliSnadno. Podstatou tohoto systému je, že se BlueGhostem vyvinutá aplikace napojuje na rozhraní více přepravních společností a připravuje nacenění požadované zásilky tak, aby bylo pro koncového zákazníka vždy nejvýhodnější s ohledem na poptávanou rychlost doručení.

Nová a hravá vizuální identita

Dalším, neméně podstatným výstupem, byla také kompletní vizuální transformace brandu ByTorp, jejíž vizuální výstupy jste si mohli prohlédnout i v této case study. Na základě důkladného brand positioningu připravil BlueGhost nejen kompletní vizuální identitu, postavenou na komiksové kombinaci oranžové a modré barvy a symbolu blesku, ale také celý komunikační manuál vycházející z archetypu hrdiny.

Kompletní webová prezentace

Součástí realizace byly grafické a tiskové materiály, a zejména kompletní zpracování webové prezentace. Ta představuje logistické možnosti, které společnost nabízí, hravou a poutavou scrollytellingovou formou. Na této realizaci stojí za povšimnutí do posledních detailů promyšlené animace, které dle grafických podkladů seniorního vizuálního designéra Jaromíra Skácela nakódoval Jaroslav Novák, zkušený front-end vývojář s více, než patnáctiletou praxí. Výsledné dílo můžete obdivovat na ByTorp.cz, a pokud si přejete podobně odvážnou online prezentaci, neváhejte se ozvat Modrému duchovi.