Menu

Slovník pojmů

Modrý duch se snaží psát a mluvit tak, aby mu každý rozuměl. Přesto se občas stane, že mu vyklouzne odborné slovíčko znějící jak tajemná formule. Proto je zde slovník pojmů ze světa webů a eshopů.

 

A

Administrace

Je zabezpečená součást webu do níž má přístup pouze správce, neboli administrátor. Pomocí administrace lze přidávat a upravovat obsah webu a měnit některá jeho nastavení.

B

Banner

Vizuálně výrazný prvek upoutávající na vybranou informaci a skládající se z obrazového či textového sdělení. Zpravidla je možné se skrze banner prokliknout na jinou stránku poskytující bližší informace o daném tématu.

C

CSV

CSV je jednoduchý souborový formát určený pro tabulková data. Využívá se například při exportu či importu objednávek, produktů nebo registrovaných uživatelů. Se soubory tohoto typu lze pracovat například v tabulkovém editoru ze sady Open office.

D

Detail (objektu)

Detailní informace v obrazové, textové či jiné podobě pojednávající o společném tématu a umístěné na jedné samostatné stránce. Typickým příkladem může být detail konkrétního produktu na eshopu nebo detail konkrétního článku na zpravodajského webu. 

F

Feed

Soubor nebo URL adresa, která obsahuje data. Data mohou být nejrůznějšího formátu – například objednávky z eshopu, zboží eshopu, zboží od dodavatele a podobně.

Formulář

Část webu umožňující vyplnění a odeslání dat. Vyplněná data přitom mohou mít různou podobu od textových informací, přes výběry z nabízených možností až po připojené soubory či obrázky. Stejně tak se odlišují i způsoby zpracování dat po odeslání formuláře. 

I

Informační systém

Interní firemní systém, který obsahuje data o zákaznících, produktech, účetnictví a podobně. Jde o souhrrný název pro programy typu Monesy Sx, Pohoda, Abra, SAP, Helios atd.

IP adresa

Je řada čísel (např: 93.185.102.124) určující, kde se daný server, počítač či mobilní zařízení v rámci internetu nachází. Každá webová adresa (např. blueghost.cz) má také svou IP adresu. IP adresa je něco jako telefonní číslo v prostoru počítačových sítí.

J

Jednoznačný identifikátor

Text nebo číslo, který je pro produkt, zákazníka nebo jiný datový celek jednoznačné v rámci celého systému. Například IČ u firmy, rodné číslo u člověka a podobně.

K

Konektor

Část aplikace, která spojuje dva celky, většinou eshop a informační systém, nebo eshop a feed od dodavatele. Zajišťuje synchronizaci (obousměrnou nebo jednosměrnou) dat mezi těmito dvěma stranami.

L

Landing page

Nebo také vstupní stránka je stránka webu na níž se ocitne uživatel po kliknutí na reklamu. Podoba stránky a její obsah mají zásadní vliv na reakci uživatele a tedy i na úspěšnost reklamy.

N

Náhled (objektu)

Obrazová či textová část webu stručně představující informaci, jež je detailněji rozvedena na jiné samostatné stránce. Náhledy se zpravidla vypisují ve skupinách. Typickým příkladem může být výpis náhledů produktů v kategorii eshopu nebo výpis náhledů článků v rubrice zpravodajského webu. 

P

Parametr produktu

Parametr je určitá vlastnost typická pro daný produkt – například výkon motoru. Produkt má obvykle větší množství parametrů a tyto parametry se u různých produktů opakují, nejsou však nezbytné pro nákup produktu, protože každý produkt je zobrazován ve výpisu zvlášť a není možné parametr měnit při jeho nákupu. Typicky jsou parametry používány u techničtěji zaměřených produktů jako jsou součásti PC, kola, spotřebiče a obecně elektronika – například kolo Olpran C25 – Velikost: 26“, Řazení - kolečko: Shimano Altus, Řazení – tác: Shimano Altera, Brzdy: Kotoučové 7“…

PPC

PPC je zkratkou anglického Pay Per Click. Jedná se o druh internetové reklamy v němž inzerent platí za každý proklik, tedy za přivedeného návštěvníka webu.

Přepínací políčko

Formulářový prvek umožňující výběr z možnosti. V html jej označuje tag "input" typu "radio". Přepínací políčka se používají v situacích, kdy má uživatel vybrat právě jednu z nabízených možností. 

R

Redakční systém

Redakční systém nebo také CMS (Content manager systém) je software umožňující snadnou správu obsahu webu bez nutnosti užití programovacích jazyků. Weby postavené na redakčním systému mají zpravidla prezentaci (část přístupnou všem uživatelům) a administraci.

S

Synchronizace dat – jednosměrná

Synchronizace je proces, kdy se vyměňují data mezi dvěma subjekty (například eshopem a informačním systémem). Jednosměrná synchronizace zajišťuje přenos pouze z informačního systému do eshopu, nebo naopak.

Synchronizace dat - obousměrná

Synchronizace je proces, kdy se vyměňují data mezi dvěma subjekty (například eshopem a informačním systémem). Obousměrná synchronizace zajišťuje přenos dat jak z eshopu do informačního systému, tak zpět – tato synchronizace probíhá na základě společných jednoznačných identifikátorů, tedy jeden záznam je možné editovat z obou systémů.

T

Textová kolonka

Formulářový prvek představující jednořádkové vstupní pole pro text. V html jej označuje tag "input" typu "text"

Textové pole

Formulářový prvek představující víceřádkové vstupní pole pro text. V html jej označuje tag "textarea". Toto vstupní pole neumožňuje formátování textu s výjimkou zalamování řádků.

U

URL adresa

Jedná se o řetězec znaků, který určuje přesné umístění konkrétní webové stránky, či jiného zdroje v rámci internetu. Termín pochází z anglického výrazu Uniform Resource Locator, tedy „jednotná adresa zdroje“. Například url adresa tohoto slovníku je http://www.blueghost.cz/slovnik-pojmu/

V

Varianta produktu 

Varianta produktu je samostatný produkt, který se od dalších podobných produktů liší jen v určitém parametru – například ve velikosti či v barvě. Pro usnadnění orientace uživatelů se varianty (samostatné podobné produkty) zpravidla vypisují na jedné stránce. Např.: Na internetovém obchodě s oblečením je každá velikost jednoho trička jinou variantou, ale vypisuje se jako jeden produkt.

Výběrové pole 

Formulářový prvek představující rozbalovací nabídku. V html jej označuje tag "select". Výběrová pole se používají v situacích, kdy má uživatel vybrat právě jednu z nabízených možností. 

X

XML

XML je značkovací jazyk a souborový formát určený především pro výměnu dat mezi aplikacemi. Využívá se například při exportu produktů na srovnávače zboží, nebo pro sestavování mapy webu pro internetové vyhledávače.

W

Webhosting

Webhosting je služba umožňující provoz webu. Jedná se o prostor na serveru na němž je web umístěn a z nějž je pak dostupný v rámci internetu.

WYSIWYG

Jedná se o akronym anglické věty "What you see is what you get". Tento výraz označuje vizuální editor umožňující úpravy obsahu ve formě, která se podobá výsledné prezentaci. Zpravidla skrze něj lze formátovat texty nebo vkládat tabulky a obrázky.

Z

Zaškrtávací políčko

Formulářový prvek umožňující výběr z možnosti. V html jej označuje tag "input" typu "checkbox". Zaškrtávací políčka se používají v situacích, kdy uživatel může vybrat libovolný počet z nabízených možností.