Menu

Správa webu - 10 důvodů pro dlouhodobou spolupráci

Modrý duch se rád stará o své klienty, a proto je zde Správa webu. Jedná se o balíček služeb umožňující bezproblémový provoz webové aplikace. Vyzkoušejte si jej na měsíc zdarma!

Práce na internetových projektech nekončí v okamžiku jejich spuštění, ale trvají neustále. Stále je třeba udržovat dostupnost webové aplikace, rozvíjet její obsah a doplňovat nové funkce. Proto BlueGhost poskytuje Správu webu, pod níž spadá:

Zákaznické centrum

Díky zákaznickému centru budete mít podrobný přehled o všech probíhajících i realizovaných úpravách vašeho projektu. V neposlední řadě zde najdete přehledný  seznam všech výzev k platbě včetně vystavených faktur.

Webhosting

Webhosting je služba umožňující provoz internetového projektu. Jedná se o prostor na serveru na němž je webová aplikace umístěna a z nějž je pak dostupná v rámci internetu. V rámci Správy webu poskytne BlueGhost webhosting s odpovídajícími parametry a funkcemi dle návštěvnosti a rozsahu projektu.

Správa domén

Všechny vaše domény, které si u Modrého ducha zaregistrujete, vám bude BlueGhost spravovat. Stejně tak bude hlídat jejich datum expirace a včas připomínat nutnost prodloužení. Nestane se, že by jakákoliv doména propadla. (Udržovací poplatek za vedení domén není součástí ceny.)

Správa emailových adres a emailového serveru

V rámci Správy webu poskytne BlueGhost neomezené množství emailových adres. Součástí služby je i přístup do webového rozhraní emailové schránky – webmailu. V rámci webmailu si budete moci vaše emaily samostatně spravovat.

Tipy pro rozvoj webové aplikace

Tým Modrého ducha vás bude pravidelně kontaktovat s tipy a novinkami z online světa, které pomohou rozvíjet váš projekt. Pro úspěch každé webové aplikace je třeba její kontinuální rozvoj. Upozorníme vás na funkce a úpravy, které pomohou naplnit vaše cíle.

SSL certifikát (https) – Let´s Encrypt

Let´s Encrypt SSL certifikát má platnost 3 měsíce s automatickým prodlužováním. Certifikát je bez finanční záruky (poskytovatel nenese finanční zodpovědnost vůči provozovateli webové aplikace) a technické podpory (tato však nebývá potřeba). Po vzájemné dohodě Vám rádi zpoplatněně implementujeme SSL certifikát poskytující jak finanční záruku, tak technickou podporu.

Zálohování a záchrana dat

Může se stát že při své práci uděláte nějakou zásadní chybu, která nejde vrátit. V takovém případě se stačí obrátit na tým Modrého ducha a ten pro vás zdarma obnoví data z  každodenních záloh v rámci posledních sedmi dnů.

Správa podkladů a dokumentace

Jak při tvorbě webové aplikace, tak při jejích následných úpravách vzniká celá řada specifikací, návodů a dalších podkladů. Modrý duch bude všechna tato data strukturovaně uchovávat ve své databázi, což usnadní dobrou orientaci v projektu pro jeho pracovníky i pro vás.

Pohotovostní servis 24/7

24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce – BlueGhost bude držet neustálou pohotovost. A to třeba i na Štědrý večer. Pohotovostní servis je určený pouze pro nahlašování kritických chyb.

Za kritické chyby se považuje, když:

  • Nelze načíst web
  • Nelze zobrazit nabídku produktů či služeb
  • Na eshopu nelze provést objednávku
  • Nelze odeslat poptávku či zprávu z kontaktního formuláře
  • Uživatel se nemůže přihlásit do svého účtu

Bezpečný a efektivní vývoj pomocí systému GIT

GIT je verzovací systém, který umožňuje jednoduše dokumentovat každou změnu vaší webové aplikace. Díky používání tohoto nástroje může na projektu pracovat několik lidí najednou bez zvýšení časové náročnosti na koordinaci úprav. Vaše webová aplikace tak bude realizována rychleji. GIT umožňuje i snazší kontrolu napsaného kódu a tím efektivní odhalování chyb.