Menu

Alexander Visnyai: „Do stratéga musí člověk postupně dorůst.“

Alexander Visnyai je novou posilou Modrého ducha jakožto obchodní ředitel. Již dvanáct let se věnuje marketingu a posledních pět let marketingovým strategiím. Jak se za tu dobu posunul marketing a kde ve strategiích dělají firmy chybu? To se dočtete v následujícím rozhovoru.

Alexander Visnyai
Alexander Visnyai

Jaký vidíš posun v marketingu oproti době, kdy jsi začínal? Přikládají mu firmy například větší význam?

Ano, jednoznačně. Dříve byla reklama na internetu vnímaná jen jako doplňková propagace pro tehdejší marketing, což byly hlavně různé tiskové reklamy, rádio, televize, výstavy atd. To se postupně měnilo s tím, jak rostl počet aktivních uživatelů na internetu i obrat v e-commerce a jak se rozšiřovali možnosti cílení, automatizace, nové technologie atd.

Je potřeba si uvědomit, že za posledních 12 let prošel marketing velkým technologickým vývojem. Weby už nestavíme pro desktop, ale pro mobily. Místo e-shopů jsou dnes trendem online tržiště. Vznikla řada cenových agregátorů a srovnávačů. Jsou dostupní hlasoví asistenti. A tak by se dalo pokračovat dále.

Můžeme zde pozorovat nějaké trendy?

Jednoznačně ano. V e-commerce je vidět nastupující trend zkracování dodavatelského řetězce. Výrobci nebo výhradní dodavatelé začínají prodávat na přímo buď na svých e-shopech nebo na online tržištích. To začíná vytvářet tlak na přeprodejce bez jakékoli přidané hodnoty, díky čemuž bude docházet k zániku nebo spojování e-shopů mezi konkurenty.

Trend mobile first způsobuje zásadní změny ve využívání internetu uživateli. Pracovní záležitosti jsou stále řešeny hlavně z desktopu, ovšem online zábavu a mimopracovní čas tráví uživatelé převážně na mobilu.

Samostatnou kapitolou je vznik e-commerce trhu v segmentu B2B, který v Česku teprve vzniká. O tom, že tento trh má velký potenciál, svědčí výsledky služby Amazon Business na trhu v USA, kde roste meziročně o 50 %.

V oblasti marketingu je pro firmy nutnost využívat omnichannel (strategie založená na integraci paralelních komunikačních nebo prodejních kanálů, pozn. red.) a být s uživateli v neustálém kontaktu. Díky tomu nastává odklon od typických velkých sezónních kampaní. Místo toho jsou vidět celoroční kampaně, jejichž intenzita je zesilována nebo zeslabována v určité části roku.

Co si myslíš o konceptu See-Think-Do-Care (STDC)? Má v dnešní době stále smysl?

Samozřejmě. Pro jeho využití je velice důležité, aby ho firmy přizpůsobovaly marketingovým trendům, svému produktu, byznys modelu a cílové skupině. Úskalí tohoto frameworku je v tom, jak kvalitní data na vstupu použijete. A v tomto jsou mezi firmami a marketéry obrovské nedostatky. Dovednost porozumění cílovému publiku a tomu, co jejich zákazníky opravdu zajímá, je stále na velice nízké úrovni.

Jaké jsou podle tebe největší chyby ve strategickém marketingu?

Primárně je to chybějící povědomí o celém oboru. První věcí je, jestli se bavíme o strategickém marketingu nebo marketingové strategii, protože strategický marketing má přesah do fungování firmy, procesů, byznys modelu a definuje jasné strategické cíle. Marketingová strategie je už jen nástroj, jak se k oněm cílům dostat.

Další úskalí nastává v realizaci a očekávání rychlosti doručení výsledků. Řadě firem chybí trpělivost a ochota jít do hlubších změn. Výsledkem je pak jejich dlouhodobá stagnace nebo klesající podíl na trhu.

Máš o sobě uvedeno na webu, že hodně věříš číslům. Jedna věc jsou ovšem data a druhá věc je jejich interpretace, takže strategie založená na datech nebude fungovat, neumíme-li v datech číst a hledáme-li v nich něco, co tam není. Vnímáš to taky tak?

Pokud chce majitel firmy řídit firmu na základě dat, musí buď umět data sám správně interpretovat nebo si najít někoho, kdo to zvládne za něj.

Při vyhodnocování dat dělají marketéři jednu zásadní chybu. A to je, že si neuvědomují, že data mají vždy různé možnosti interpretace a až jejím zasazením do daného prostředí zjistíme, která interpretace je ta správná.

A jak už jsem jednou zmiňoval, úspěšnost každé strategie závisí na vstupních datech.

Jaké zdroje bys tedy doporučil lidem sledovat, pokud by se chtěli vzdělávat v této problematice?

Tuto otázku dostávám velice často a zatím jsem nepřišel na jednoznačnou odpověď. Pokud bych využil sportovní přirovnání, tak strategický marketing je jako dnes populární MMA zápas. Není pro vás důležité být expertem v jednotlivých disciplínách, ale je klíčové, jak umíte jednotlivé disciplíny propojit a využít je.

Pokud bych to popsal konkrétně, tak je dobré mít logické a analytické myšlení, mít zkušenosti a znalosti z oblastí byznysu a marketingu a umět se rozhodovat na základě dat a faktů.

Osobně si myslím, že do stratéga musí člověk postupně dorůst, a to na základě odžitých úspěchů i neúspěchů.

Jak se vám článek líbil?

7

Praktický

6

Inspirující

0

Zábavný

4

Nic moc

Pojďme vytvořit něco skvělého!

Dlouhodobá spolupráce může začít jedním kliknutím

Domluvit schůzku