Menu

Jak navrhovat web, aby plnil cíle a zároveň sloužil zákazníkům?

Design není o zdobení, ale funkčnosti, a jako takový by měl vycházet z výzkumu a relevantních dat. Pro UX design to platí nejméně třikrát tolik – jak navrhovat weby, aplikace a e-shopy tak, aby je lidé pochopili? A kde začít?

Jak navrhovat web, aby plnil cíle a zároveň sloužil zákazníkům?

1) Nastavení cílů

Váš web či e-shop je průsečíkem toho, co chcete vy a co chtějí vaši zákazníci. Nejprve si ujasněte to první. Budujete svůj online projekt od nuly, nebo chcete redesignovat ten stávající? Čeho chcete docílit? Je nějaký konkrétní problém, který chcete vyřešit?

2) Primární výzkum

Jako první přichází na řadu primární výzkum, který vám pomůže odkrýt vlastnosti a potřeby vašich zákazníků, pro které web, e-shop či aplikaci vytváříte. Touto cestou můžete ověřit platnost vašich hypotéz a zda budou vámi zamýšlené změny slavit úspěch. Jak to zjistit? Dotazníkem, rozhovorem a diskusí se zástupci vaší cílové skupiny. Získejte od uživatelů informace, jaká mají očekávání v souvislosti s vaším produktem nebo službou. Zjišťujte, co jim chybí a vadí, jakou sledují konkurenci a proč. Pokud redesignujete zavedený web, ptejte se vašich zákazníků, jak se na stránkách orientují, zda mají nějaký problém a jaký obsah by uvítali. Dotazníky se vyplatí příliš neškatulkovat a nechat spíše otevřené odpovědi, které respondenty vedou, ale nelimitují.

3) Rešerše

Prozkoumejte konkurenci a inspirujte se jinými projekty ať už na internetu, v odborných článcích nebo knihách. Zjistěte, co funguje a proč. Díky rešerši si uděláte přehled, jaké jsou možnosti. Vyplatí se ji však dělat v tandemu s primárním výzkumem, využijete tak její potenciál naplno a vhodně doplní vaše vlastní zjištění. Rešerše je levná, relativně nenáročná a naprosto legitimní.

4) Uživatelské testování

Cílem je otestovat, do jaké míry je váš web „user-friendly“ a odpovídá požadavkům vašich zákazníků. Uživatelským testováním zjistíte, kde mají vaši návštěvníci problém a co je odrazuje od zamýšlené akce, např. dokončení objednávky. Pokud vám například lidé opakovaně opouštějí nákupní košík, může být chyba právě v designu. Co jim brání, aby dostali to, co chtějí? Vaším úkolem je problém najít, rozpoznat a odstranit. Využít k tomu můžete sofistikované nástroje jako je Hotjar, který monitoruje a analyzuje pohyb návštěvníků na webu. Zjistíte tak například, že vaše tlačítka jsou příliš malá a matoucí, nebo že návštěvníci klikají, kam nemají.

Další metodou je, když necháte uživatele projít a otestovat váš web a získáte od nich podrobnou zpětnou vazbu. Tak například odhalíte, že váš objednávkový formulář je příliš dlouhý, nebo se někde skrývá vývojářská chyba.

Proces testování nemusí být nikterak nákladný – společnost NN Group zjistila, že 85 % problémů se dá odhalit ve spolupráci pouze s 5 uživateli. S testováním byste měli začít co nejdříve, nikoliv až těsně před spuštěním. Při získávání zpětné vazby si dejte pozor, abyste nekladli příliš zobecňující otázky a úkoly a zaměřte se spíše na funkcionalitu jednotlivých prvků. Například: „Jak byste ohodnotili uživatelské prostředí webové stránky?“ nebo „Kam byste prvně klikli na domovské stránce a proč?“. Vnímáte ten rozdíl?

5) Designování

Zde přichází na řadu samotné designování. S vědomostmi, které jste získali z předchozích kroků už nevaříte z vody metodou pokus - omyl. Celý proces výzkumu a testování pro vás může znamenat obrovskou výhodu, pakliže konkurence nic podobného nepodnikla.

6) Ověření funkčnosti designu

Za pomocí získaných dat upravujete design tak, aby co nejvíce vyhovoval zákazníkovým potřebám a zároveň plnil vaše vytyčené cíle. Obojí se může vyvíjet, nově navržený design není statický. Jeho funkčnost se nadále monitoruje a optimalizuje. Ověřování poskytuje hlubší porozumění potřebám vašich uživatelů tak, aby jim web či e-shop „šel co nejvíce na ruku“. V tomto stádiu již pochopitelně musíte znát své zákazníky a stavíte na pevných základech toho, co již dobře funguje.

Jak se vám článek líbil?

7

Praktický

0

Inspirující

0

Zábavný

1

Nic moc

Pojďme vytvořit něco skvělého!

Dlouhodobá spolupráce může začít jedním kliknutím

Domluvit schůzku