Menu

Přes 60 % e-shopů se cítí ohrožených. Na co se jim vyplatí zaměřit?

Společnost Mallpay provedla průzkum, ve kterém oslovila 160 českých e-shopů napříč trhem. Přinesla tak velice zajímavá data ohledně jejich očekávání pro následující období a co může být klíčové pro další fungování…

Přes 60 % e-shopů se cítí ohrožených. Na co se jim vyplatí zaměřit?

Pro správnou interpretaci výsledků je potřeba si nejdříve zmapovat rozložení sil na e-commerce trhu. V roce 2021 bylo v Česku evidováno dle Heureky 50 985 e-shopů. Česká republika měla k 31. březnu 2022 celkem 10 519 913 obyvatel (data z ČSÚ). V přepočtu na obyvatele, včetně dětí, to tedy vychází téměř 5 e-shopů na tisíc obyvatel.

Z pohledu kupní síly českých spotřebitelů je jasné, že většina z těchto e-shopů patří do skupiny malých. Odhadem cca 48 tisíc e-shopů má roční obrat do 5 mil. Kč. Pokud tedy budeme dělit e-shopy na malé, střední a velké, lze je kategorizovat následovně:

 • Malé e-shopy s obratem do 5 mil. Kč = 48 tisíc subjektů
 • Střední e-shopy s obratem do 500 mil. Kč = 900 subjektů
 • Velké e-shopy s obratem nad 500 mil. Kč = 40 subjektů

Co konkrétního průzkum odhalil?

Rostoucí inflace a ceny energií způsobují, že spotřebitelé více zvažují nákupy a předpokládá se, že tento trend bude sílit. Na otázku, jak vidí e-shopy tuto zimní sezónu, odpovědělo 73 %, že očekávají zhoršení. Pouze 10 % je optimistických a předpokládá zlepšení meziročních výsledků.

Velké e-shopy vnímají situaci o něco pozitivněji. V této kategorii očekává zhoršení výsledků jen 60 %, naopak u malých e-shopů je toto číslo 79 %.

Tato pesimistická čísla mají samozřejmě vliv i na vnímání rizika spojeného s vlastní existencí. Přibližně 62 % e-shopů se obává, že tyto výsledky reálně ohrožují jejich existenci. Pouze 7 % z nich vidí svoji budoucnost jednoznačně pozitivně.

Rostoucí náklady

Inflace, rostoucí ceny energií a sílící konkurence způsobují růst nákladů na provoz e-shopů, ale i na získání nových zákazníků. Mnohem víc tak platí pravidlo, že je levnější zákazníka udržet, než ho získat.

U 43 % e-shopů vzrostl náklad na získání nových zákazníků o 50 %, u 20 % e-shopů dokonce několikanásobně. To se promítá i do vyšších ztrát, které způsobují zákazníci, kteří si sice zboží objednají, ale nakonec ho nepřevezmou.

Dříve bylo průměrně na jeden takový neuskutečněný prodej potřeba jeden úspěšný. V průzkumu ovšem uvedlo 43 % e-shopů, že se jim tyto náklady zvedly na dvojnásobek. Nyní tedy jsou potřeba průměrně 2 marže na pokrytí této ztráty.

Tip: Přečtěte si, jak se dají snížit náklady na provoz e-shopu.

Co z toho plyne?

E-shopy jasně identifikovaly nejvíce business ohrožující kombinaci faktorů: tlak na cenu, konkurenci a růst nákladů.

Pro střední a větší e-shopy z toho plyne, že budou nuceny více optimalizovat celý svůj proces fungování. To znamená od nákladů nutných na provoz, po skladové zásoby, lidské zdroje i marketingové náklady. Z pohledu jejich zákazníků bude nutné investovat do nákupního zážitku a customer care.

Velké e-shopy a marketplaces jako Alza, Mall, CZC, Zoot apod. budou více reagovat na situaci na trhu, který bude čím dál více senzitivní na cenu. A to ještě výraznějšími cenovými akcemi. Tyto velké e-shopy pravděpodobně ještě více posílí svoji pozici na trhu na úkor řady středních a hlavně menších e-shopů.

Mohlo by vás zajímat: Inteligentní e-shop? Ten ví, co chcete. Lépe než vy.

Pro ostatní to bude hodně o tom, aby si našli svoji unikátnost na trhu a případně aby popřemýšleli, zda energie, čas a úsilí, které do svého podnikání dávají, je ještě smysluplná.

Co doporučuje Modrý duch?

Jako rychlé a akční řešení je vhodné zkontrolovat skladbu marketingového mixu a nastavení jednotlivých výkonnostních kanálů. Konkrétně:

 • Nastavit správně jednotlivé rozpočty a zhodnotit efektivitu jejich čerpání
 • Zkontrolovat feedy pro zbožové srovnávače a nákupy, zda se správně zobrazují jednotlivé produkty
 • Nastavit výkonnostní kampaně a jednotlivé sestavy (opravdu máte kampaně nastavené podle nejnovějších doporučení?)
 • Upravit kreativu a obsah bannerových reklam, přičemž si následně přes A/B testování ověřit, která kreativa je úspěšnější
 • Zvážit zapojení i dalších kanálů v případě, že nevyužíváte všechny možnosti výkonnostní reklamy

Čtěte také: 5 statistik v Google Analytics, které musí sledovat každý e-shop.

Z pohledu dlouhodobosti a udržitelnosti má smysl si zkrátka zrevidovat kompletní marketingové nastavení. Odpovězte si na otázku: Kolik energie a financí investujete do výkonnostních kanálů a kolik do systematického budování značky? V marketingu platí, že nejdražší zákazník je ten, kterého si musíte kupovat.

Proto by mělo být v zájmu každého majitele firmy, aby se zaměřil i na zvyšování povědomí o jeho podnikání. Co to může zahrnovat?

 • Re-definovat si cílovou skupinu a persony
 • Ujistit se o aktuálnosti positioning a archetypů
 • Zkontrolovat, zda stále držíte svůj vizuální styl
 • Přes analytické nástroje si zjistit, jaký dopad na zákazníky má vaše komunikace
 • Provést kvalitativní výzkum mezi vašimi zákazníky i potenciálními zákazníky s dotazy týkajících se vnímání značky a zvažování nákupu nebo využití služeb
 • Přes A/B testování si ověřit výkon kreativ v brandové komunikaci
 • Re-definovat si zákaznickou cestu a jednotlivé touchpointy

Nevíte si s nastavením marketingu rady? Modrý duch vám rád pomůže.

Přijít může dominový efekt

V konečném důsledku by pesimistická vánoční sezóna mohla způsobit dominový efekt dalších subjektů, které jsou na e-commerce přímo navázány. Konkrétně to jsou poskytovatelé e-shopových řešení, digitální agentury, celá řada freelancerů, nástroje pro e-shopy apod.

Převzato z článku Přes 60% e-shopů se cítí existenciálně ohrožených.

Jak se vám článek líbil?

8

Praktický

0

Inspirující

0

Zábavný

3

Nic moc

Pojďme spolu vytvořit něco skvělého!

Dlouhodobá spolupráce může začít jedním kliknutím

Domluvit schůzku