Menu

Marketingové trendy v roce 2022

Nový rok znamená nový začátek a i marketing letos čekají změny. Co bude hrát prim, jaké nástroje budou klíčové a jak to celé ovlivní legislativa?

Marketingové trendy v roce 2022

1. Firemní vize, cíle a strategie jejich dosažení

Zákazníci se naučili očekávat od firem víc než jen výhodnou cenu. Chtějí výborné služby, pozitivní zákaznickou zkušenost i kvalitní obsah. Na oplátku si vybrané firmy zařadí do seznamu preferovaných obchodů a poskytnou jim svá data, o která od 1. 1. 2022 půjde víc než kdy jindy, jelikož se opět ztíží sběr cookies a jejich využití v reklamě.

Z těchto důvodů začne na firmy roce 2022 doléhat fakt, že součástí udržitelnosti, dlouhodobého růstu podnikání a celkového obrazu firmy je nutné definovat firemní vize, cíle, kterých chce firma dosáhnout, a strategii, podle které dojde k naplnění vizí a cílů.

Očekávám, že rok 2022 může být zlomový v negativním směru pro řadu přeprodejců, kteří mají své podnikání založené na stylu „levně nakoupit, výhodně prodat“. Do popředí naopak půjdou firmy, které stojí na zdravých byznysových a marketingových základech.

2. First-party data

Sběr first-party dat je ideálním řešením pro udržitelnost a růst byznysu. Vše jde ruku v ruce s tím, že se ještě více znesnadní sběr cookies, což bude mít dopad na čistě výkonnostní reklamu.

Jedná se o data, které jste získali na základě přímé interakce se svými zákazníky, např. přes e-mail, data v CRM, využíváním aplikace a podobně. Pro sběr těchto dat je tedy důležitá strategie, a to nejen pro získávání, nýbrž i pro následné marketingové využití, což rozhodně nemůže být založené na tom, že firmy budou své zákazníky ještě více spamovat mailingem.

3. Kvalitní obsah

Tvorba kvalitního cíleného obsahu je dlouhodobě jeden z důležitých marketingových nástrojů. Ovšem rok 2022 bude přát větší monetizaci obsahu s tím, jak bude klesat efektivita výkonnostních kampaní.

Tvorba kvalitního obsahu vyžaduje ještě kvalitnější strategii, která definuje komunikačně vizuální linku, cílovou skupinu a konkrétní komunikační kanály. V tomto směru budou mít napřed firmy, které se dlouhodobě snaží o tvorbu přínosného obsahu.

4. Sociální sítě, krátká videa, influencer marketing

Je důležité si uvědomit, že obsah už dnes není jen text. Do popředí vstupuje multimediální různorodost, která jde ruku v ruce s tím, co umožňují jednotlivé platformy. TikTok letos umožnil uživatelům publikovat až tříminutová videa, Instagram zvýšil čas videí z třiceti sekund na jednu minutu a je jen otázkou času, kdy oznámí obdobnou stopáž jako TikTok.

Krátká videa jsou ideální pro nalákání na značky nebo konkrétní produkty. Na tomto formátu obsahu vyrostla řada influencerů, kteří se naučili získat pozornost velkého počtu uživatelů, a právě kombinace dovednosti a zásahu způsobí, že firmy budou poptávat spolupráce s influencery v mnohem větší míře než doposud.

Dopad sdělení bude umocněný tím, že tento druh obsahu bude jasně zapadat do strategie komunikace značky a nebude se jednat o ad hoc realizace.

5. Zákaznická cesta, zákaznická zkušenost a CLV

Analýza zákaznické cesty a pochopení cílové skupiny vám dá odpovědi na to, jaký obsah tvořit a kde jej publikovat. Toto pochopení je klíčové pro každou z firem, jelikož (téměř) nikdo nepracuje s neomezenými marketingovými rozpočty, aby mohl tapetovat reklamní plochy.

Důkladné zmapování si celé nákupní cesty vašich zákazníků a definování jednotlivých styčných bodů by mělo tvořit kostru marketingové strategie každé firmy. Zákaznická cesta nekončí tím, že si zákazník u vás jednorázově nakoupil, ale pokračuje i ve chvíli, kdy chce nakoupit opakovaně. V tu chvíli do hry vstupuje, jakou měl s vámi zákaznickou zkušenost a jak vnímá vaši firmu jako celek, čímž se vracíme k prvnímu bodu tohoto článku.

Dlouhodobost a udržitelnost podnikání je spojená s dlouhodobými zákazníky a jejich opakujícími se nákupy (customer lifetime value). Správně postavená strategie by vám měla definovat, jak tohoto cíle dosáhnout.

Strategie není buzzword

Pojem strategie přestane být příští rok buzzword, ale začne být vnímána jako plnohodnotná součást každé firmy. Záměrně jsem v článku podtrhl slovo strategie, abych tím demonstroval její důležitost v každé z jednotlivých fází.

Převzato z článku 5 nejdůležitějších marketingových trendů v roce 2022.

Jak se vám článek líbil?

7

Praktický

1

Inspirující

0

Zábavný

1

Nic moc