Menu

Naučte se inzerovat na YouTube: 3 druhy propagace pro samouky

Jako uživatele vás iritují, jako marketéra vás inspirují! Víte, jaké jsou 3 základní formáty YouTutube reklamy a jak je využít pro propagaci vašeho projektu? Udělejte si přehled a ovládněte svět za ikonou „play”.

Naučte se inzerovat na YouTube: 3 druhy propagace pro samouky

Strávili jste týdny vymýšlením scénáře, natáčením a editováním, a výsledkem je minutové produktové video, kterého nikoho nezajímá? Rozpočet brečí a vy jen závidíte náctiletým youtuberům, které nedostatek fanoušků evidentně netrápí. Dříve, než nadobro vzdáte veškeré snahy prorazit do světa za ikonou „play", pojďte se nad celou problematikou strategicky zamyslet. Vzhledem k času a energii, které správa Youtube kanálu vyžaduje, je potřeba osvojit si základní marketingové dovednosti pro šíření vašich zpráv.

Proč se YouTubem vůbec zabývat? Čísla mluví jasně. Počet jeho uživatelů stoupl během posledních let celosvětově na 2 miliardy a také v Čechách využívá tuto sociální síť přes 95 % populace. Vaši zákazníci zde tedy jistě jsou.

Váš rozpočet je vždy nutné dělit na 2 části - tvorbu obsahu a nákup mediálního prostoru. Pro úspěch je nezbytné, aby poměr mezi kvalitou materiálů a dostatečným rozpočtem na propagaci byl vyrovnaný. Tyto dvě podmínky jdou ruku v ruce, vypusťte jednu z nich a vylámete si všechny zuby vašeho odhodlání, které vám po vší té dřině ještě zbyly. Usínat na vavřínech a naivně spoléhat, že obsah je král, není řešením. Úsilí věnované videu je důležité, stejně tak ale jeho následná propagace. Nestačí pouze nahrát video a doufat, že někoho zaujme. Naučte se s Modrým duchem základní správu videokampaní a vaše snaha už nezapadne.

YouTube patří pod Google, a proto správa veškerých reklam probíhá v rozhraní Google Ads. Existují tři druhy propagačních klipů, do kterých můžete investovat: TrueView, nepřeskočitelné reklamy a mikrospoty.

Reklamy TrueView

TrueView je souhrnný název pro dva formáty s podobným principem. Za reklamu platíte pouze ve chvíli, kdy sledující zhlédne více než 30 vteřin videa nebo klikne na některý z interaktivních prvků.

  • video discovery (dříve In-display)

Bannerový formát, který se ukazuje ve výsledcích vyhledávání a nebo v postranním panelu s nabídkou podobných videí. Divák vidí seznam s nabízeným obsahem a mezi ním i ten, který je propagovaný. Za reklamu platíte ve chvíli, kdy uživatel na banner klikne a začne video sledovat. Discovery působí velice nenásilně a má velký potenciál zaujmout relevantní publikum skrz cover fotografii a poutavý titulek.

  • In-stream

Toto video se zobrazuje před, po a nebo během přehrávání Youtube obsahu. In-streamové spoty lze přeskočit, za reklamu tedy platíte pouze tehdy, pokud z ní divák zhlédl více jak 30 vteřin (nebo celou - u spotů kratších než půl minuty). Protože většina lidí má tendenci reklamy na YouTube přeskakovat, znamená to pro vás, že prvních 30 sekund inzerce máte zdarma. Pohrajte si s kreativou vašich videospotů a směřujte ty nejdůležitější a nejpoutavější informace právě na začátek In-stream přehrávání.

Za In-stream platíte i ve chvíli, pokud divák reaguje na některý interaktivní prvek ve videu, například klikne na CTA tlačítko nebo doprovodnou kartu s odkazem.

Nepřeskočitelné reklamy

Formát s deskriptivním názvem, který je obzvlášť zákeřný, obzvlášť pokud na vás opakovaně vyskakuje celorepublikově oblíbený mimozemšťan. Ač byste si nejraději vypláchli uši horkým voskem, nezbývá vám nic jiného, než přežít pár sekund.

pekla-jehož-jméno-nevyslovujeme. Nepřeskočitelné spoty umožňují inzerentovi oslovit zákazníka celým sdělením. Zcela „nečekaně" je nelze přepnout a všechny důležité informace musíte obsáhnout v 15 vteřinách.

Mikrospoty

Mikrospoty neboli “bumpery" jsou třetí a nejkratší variantou YouTube propagace. Přehrávají se vždy před začátkem videa a trvají pouze 6 sekund. Pomocí mikrospotu se logicky nedá vyprávět příběh, a proto jsou tyto reklamy účinné zejména v nákupní fázi SEE, v brandingu a nebo jako odkaz na mnohem rozsáhlejší videokampaně. Jedná se o skutečnou marketingovou výzvu. Jak vměstnat vše podstatné do pár vteřin? Komunikujte skutečně jen to nejdůležitější, co chcete, aby si divák zapamatoval. Ve většině případů stačí logo, název značka nebo produkt a centrální claim.

Co je cílem YouTube kampaní?

Jakmile se seznámíte s možnostmi, které YouTube inzerce nabízí, je potřeba si definovat měřitelné cíle, kterých chcete dosáhnout. Při analyzování výsledků v Google Ads vás zajímá počet zhlédnutí a zobrazení, chování publika (lajky, sdílení) a samozřejmě konverze (prokliky z videa na web, zhlédnutí určitého procenta obsahu, přihlášený odběr apod.). Videokampaně se nejčastěji vytvářejí za účelem podpory značky a získání silnějšího brandu.

Plánování YouTube strategie je dobré promyslet v kontextu s ostatními aktivitami v online marketingu. Jakákoliv snaha by měla korespondovat se záměry vašeho projektu. Pro nastavení dlouhodobých cílů vyzkoušejte KPI karty, které vám pomohou udržet směr.

Objednejte si KPI karty a nastavte lepší směr vašemu online marketingu
+ -

KPI karty za 450

včetně DPH a dopravy

Jak se vám článek líbil?

7

Praktický

1

Inspirující

0

Zábavný

4

Nic moc

Pojďme vytvořit něco skvělého!

Dlouhodobá spolupráce může začít jedním kliknutím

Domluvit schůzku