Menu

Modrý duch představuje KPI karty, nepostradatelnou hru pro zadavatele a digitální agenturu

Úspěch online marketingu se musí vyhodnocovat na základě stanovených cílů a naměřených čísel. Jak určit klíčové ukazatele výkonnosti zábavnou formou? Představujeme KPI karty, nepostradatelnou hru pro zadavatele a digitální agenturu!

Modrý duch představuje KPI karty, nepostradatelnou hru pro zadavatele a digitální agenturu

Co jsou to KPI?

Key Performance Indicators neboli klíčové ukazatele výkonnosti jsou zásadním pomocníkem pro vyhodnocování úspěchu či neúspěchu jakéhokoliv podnikání. S pomocí KPI dokážeme stanovit cíle našeho snažení a následně monitorovat, jak se nám je daří nebo nedaří plnit. Zjednodušeně řečeno, díky KPI a z nich vycházejících cílů víme, jak daleko jsme od požadovaného výsledku, jestli se přibližujeme nebo vzdalujeme a co všechno je ještě potřeba udělat.

Nejdůležitější je vědět, co chceme. Hned potom musíme dokázat změřit, zda jsme toho dosáhli. Klíčové ukazatele výkonnosti musejí přímo souviset s aktivitami společnosti a ubírat se směrem, kterým se firma přeje rozvíjet. Jedině tak jsme schopni vyhodnotit, které činnosti nás posouvají, a kterými jenom ztrácíme čas.

Při definování KPI je také potřeba mít na paměti, že cíl a metrika jsou dvě odlišné věci. Cíle musí být vždy konkrétní, vztažené k určitému datu a požadované hodnotě. Oproti tomu, metrika je pouze ukazatel, například graf zobrazující počet objednávek v jednotlivých měsících.

KPI v digitálním marketingu

Firemní web, internetový obchod, videa na Youtube, články na blogu a jakákoliv další součást on-line marketingu se nedělá jen tak pro radost. Každý komponent vaší online kampaně musí úzce korespondovat s obchodními záměry. Například při zadávání webu je nezbytné se ptát: Jaký je smysl celého projektu? Jakou metriku zvolíme pro vyhodnocování úspěchu? Kde jsme teď, a kam se chceme dostat? Jakých výsledků chceme dosáhnout? Kdy předpokládáme, že jich dosáhneme? Jak poznáme, že jsme jich skutečně dosáhli?

Při nastavování cílů vám pomůže tzv. SMART pravidlo, podle kterého mají být cíle:

 • Specifické a konkrétní (Specific)- co nejjasněji vyjádřete, jakým směrem se online marketing ubírá, co je jeho smyslem a čeho má dosáhnout.
 • Měřitelné (Measurable) - nejdou-li cíle měřit, jsou pravděpodobně formulovány příliš obecně. Jen konkrétní naměřená čísla a hodnoty vám podají jasné informace o tom, jak se vašemu projektu daří.
 • Adekvátní a dosažitelné (Achievable) - vždy pečlivě zvažte své finanční, personální a časové možnosti.
 • Relevantní (Relevant) - online marketing by měl jít ruku v ruce s celkovou vizí a směřováním společnosti.
 • Termínované (Time-bound) - stanovením deadlinu, tedy data, do kdy se mají výsledky dostavit, uvedete věci do pohybu.

Jak poznáte, že váš web, aplikace či online marketing dobře fungují? Analyzujte! Konkrétní sestavené výstupy pro online projekty vypadají například takto:

Chceme prodávat online

V této skupině jsou užitečné metriky jako podíl nákladů na obratu, celková hodnota objednávek nebo počet objednávek. Dobře definovaný cíl může vypadat například takto: Získat alespoň 1% konverzní míru a minimálně 100 objednávek během 3. měsíce od spuštění nového internetového obchodu.

Přehled nejdůležitějších metrik pro online prodej

Chceme poptávky z internetu

Chceme-li poptávky z internetu, sledujeme KPI jako např. počet poptávek, náklady na 1 poptávku, konverzní poměr, počet zobrazení kontaktů a další. Příklad cíle: Počet poptávek naroste o 40% v průběhu 3 měsíců od spuštění online kampaně.

Přehled nejdůležitějších metrik pro získávání poptávek

Chceme silnější brand

Pro silnější brand pozorujeme zásah reklamy, počet shlédnutí videa, počet brandových dotazů ve vyhledávačích, podíl poptávek z vybrané lokality, počet návštěvníků nebo náklady na 1000 shlédnutí videa. Příklad cíle: Alespoň 20 % návštěvníků vstoupí na stránku s prezentací služby XY a zůstane na ní nejméně po dobu 30 vteřin během 3. měsíce od spuštění nového webu.

Přehled nejdůležitějších metrik pro posilování brandu

Chceme nižší náklady

Sem patří KPI jako návratnost investice, čas na expedici objednávky, rychlost expedice objednávky, čas na zpracování nebo počet dotazů na zákaznickou podporu. Příklad cíle: Průměrný čas na vyřízení objednávky se zkrátí o jednu třetinu během 3. měsíce od nasazení nového nástroje.

Přehled nejdůležitějších metrik pro snižování nákladů

Nevhodné definice

Jak vypadají? Jejich společným znakem je, že jsou formulovány spíše pocitově, na základě emocí. Jste-li v pozici klienta, který se chystá zahájit spolupráci s digitálním studiem, takto by vaše požadavky rozhodně vypadat neměly:

 • Chceme nový web, ten stávající už je zastaralý.
 • Chceme uživatelsky přívětivou aplikaci.
 • Chceme krásný a přátelský design.
 • Chceme vtipná videa.
 • Chceme mít na webu animace / slideshow / fotku pana ředitele.
 • Chceme eshop jako má …

Jak vám KPI karty pomohou určit vaše cíle?

Aby vaše spolupráce s online marketingovou agenturou byla pro obě strany co nejpříjemnější, je nutné mít při zadávání projektu na paměti celou výše popsanou problematiku. Bohužel se často stává, že zadavatelé mívají příliš abstraktní představy o výstupech, které jen velmi těžko definují do konkrétních bodů. Naštěstí jsou tu KPI karty, které vám zábavnou formou pomohou určit klíčové ukazatele výkonnosti a nastavit cíle, díky nimž bude váš online marketing dávat smysl.

Pravidla hry:

 1. Vyberte z balíčku jednu kartu s cílem pro váš digitální projekt.
 2. Napište na kartu konkrétní čísla (termíny a hodnoty), kterých chcete dosáhnout.
 3. Vystavte kartu na viditelné místo.
 4. Ve zvoleném termínu vyhodnoťte dosažené cíle.
 5. Cyklus znovu opakujte.

Jak se vám článek líbil?

2

Praktický

3

Inspirující

0

Zábavný

3

Nic moc

Pojďme vytvořit něco skvělého!

Dlouhodobá spolupráce může začít jedním kliknutím

Domluvit schůzku