Menu

Tip: Jak na modernizaci zastaralé aplikace?

Máte starší webovou aplikaci, která by si zasloužila modernizovat? A říkáte si, jak k tomu ideálně přistoupit, případně, co všechno podchytit? Podívejte se na tip Michala Zímy, šéfa vývojářů BlueGhostu, který vám poradí pár možných přístupů a důležitých informací.

Klíčová otázka na úvod: Proč vlastně modernizovat?

Abyste věděli, jakým směrem se správně vydat, je dobré si zodpovědět, proč vlastně aplikaci chcete modernizovat. Je to například z důvodu nemoderního vzhledu? Zastaralých technologií? Aplikace se tím pádem špatně používá nebo už není funkční na všech typech dnešních zařízení? Nebo to je jednoduše tím, že vás předběhla konkurence a vy nechcete zůstat pozadu… 

Samozřejmě přístupů, jak modernizaci uchopit, je mnoho. Může jít o byznysové hledisko, uživatelské hledisko či přímo programátorské hledisko. Každé přitom tvoří samostatnou kapitolu a jít zde do hloubky by – už jen například vzhledem k bleskově se vyvíjejícím technologiím – nemuselo být příliš dobré, protože se vše může rychle změnit. Obecně se ale k modernizaci dá přistoupit jednoduše a dle univerzálního klíče. 

Peníze až na prvním místě! 

Faktorem, který provází vývoj či modernizaci aplikací v každém případě, je finanční stránka. Jako majitel aplikace jistě máte přehled o tom (nebo je důležité si jej rychle udělat), kolik vás aplikace stojí v současné chvíli na provozu, údržbě a dalších nutných položkách. 

Spolu s tím určitě víte, kolik vám aplikace naopak přináší. Nyní je potřeba si porovnat, jak se situace změní, když modernizaci provedete. Výnos a provoz by měli být podobné jako před tím. Co se však prodraží, je údržba. Tím je myšleno například povýšení technologií, různých knihoven a dalších součástí. Zde vám cenu řeknou vývojáři či projektoví manažeři. 

Toto navýšení nákladů si zároveň musíte porovnat s postupným snižováním zisku z aplikace, pokud modernizaci neprovedete. Je přitom důležité porovnávat z dlouhodobého hlediska, často se totiž stává, že klienti operují s daty například jen jednoho či dvou měsíců. Zároveň pamatujte, že modernizace prodlouží život dané aplikace maximálně o několik let. V častějších případech to bývá méně. 

Nepřehlédněte: Máte webovou aplikaci a chcete si ujasnit, jak se jí daří? Mrkněte na tip Jaké nástroje používat k měření webu či aplikace.  

Pokud modernizace nedává smysl finančně?

Pokud vám vyjde, že modernizace nedává finančně příliš smysl, nabízí se možnost zvolit další přístupy. 

1. Udržovací mód

Jedním z nich je přepnout aplikaci do udržovacího módu, kdy budete platit pouze za provoz, budete provádět jen drobné úpravy, ale nebudete do ní investovat větší částky peněz. Zde je celkem jasné, že časem taková aplikace stejně přestane dávat smysl – bude pravděpodobně prodělečná a vy se budete muset rozhodnout, zda aplikaci ukončíte nebo řešení vyměníte za jiné. 

Pozn.: Světlou výjimkou mohou být aplikace vytvořené čistě jako administrace nebo pro interní účely firem. Takové lze v udržovacím módu úspěšně držet i léta.  

2.  Vývoj nové aplikace

Další možností je vytvořit celou novou aplikaci. Tedy stávající řešení vyměnit úplně. Toto je samozřejmě komplexní úkol, u kterého je důležité počítat s tím, že si vyžádá: 

 • pravděpodobně větší množství času,
 • finanční investici,
 • větší počet lidí pro úspěšné uchopení ze všech úhlů.

Je totiž potřeba brát hledisko na všechny možné konsekvence. Co tím konkrétně myslíme, můžete vidět například v našich tipech Jakou zvolit technologii při tvorbě webové aplikace a Jaký zvolit postup při tvorbě webu či aplikace.  

Pro připomenutí můžeme uvést jednotlivé fáze, které proces tvorby aplikace obnáší:

 1. Definování cílů a strategií
 2. Výzkum uživatelů a trhu 
 3. Návrh řešení 
 4. Testování řešení 
 5. Technická implementace 
 6. Spuštění 
 7. Evaluace a další rozvoj 

3. Ukončení provozu – princip poslední zhasne 

Jako další možnost se nabízí jednoduše aplikaci používat, dokud nepřestane fungovat nebo se nedostane do červených čísel. Poté je lepší provoz ukončit a svůj čas, peníze a energii věnovat do něčeho jiného, nového a smysluplnějšího.    

Zní to možná banálně, ale ve velkém množství případů jsou aplikace „živené uměle” a prakticky jen prodělávají. Majitelům je přitom líto jejich provoz ukončit. Přitom to může být to nejlepší rozhodnutí. Odstřihnete si tím totiž jednu z věcí, která vám zbytečně prodělává peníze a nic nepřináší. Není se za co stydět, s ukončením aplikací jsme se mohli setkat i velkých firem jako Google či Apple. 

Nepřehlédněte: Přemýšlíte, jak sestavit vyladěné zadání pro vývoj aplikace? Pomoci vám může BlueGhost AI asistent.

Obecně tedy můžeme shrnout, že důležité je porovnání přínosu a ceny, kterou za to zaplatíte – nejen finanční, ale i časové.

Jaké dopady může mít příliš zastaralá aplikace či web? 

Možná si teď jen říkáte, jestli je vlastně potřeba to celé řešit. Tady je ale dobré připomenout, že nejde pouze o finanční stránku věci, nýbrž o to, že se zastaralé weby či aplikace mohou dotknout chodu celé vaší firmy jako takové. 

Negativních dopadů je totiž celá řada: 

 • Ztráta konkurenční výhody – lepší funkce, efektivita a rychlost jsou dnes pro většinu zákazníků klíčové
 • Zvýšené náklady na údržbu – již zmíněné výše
 • Nespokojení uživatelé – ovlivňuje další ziskovost do budoucna
 • Omezené možnosti z hlediska inovací – pokud chcete přijít s něčím novým, zastaralá technologie vás může brzdit
 • Problém s regulacemi – aktuálnost je zkrátka někdy i přímo podmínkou pro fungování
 • Technická zranitelnost – bezpečnost by přitom měla být základním stavebním kamenem u každého vývoje

Proto je dobré poradit se s někým, kdo se na aplikaci či web podívá, rozebere jednotlivé komponenty, provede důkladnou analýzu trhu, navrhne vhodná řešení z technického hlediska, UX pohledu, vašich byznysových cílů, obsahu a dalších důležitých aspektů., a to vše v dlouhodobém horizontu. Tady je zkrátka lepší volit variantu běhu na dlouhou trať nežli sprintu.  

Jak se vám článek líbil?

1

Praktický

4

Inspirující

0

Zábavný

3

Nic moc

Pojďme vytvořit skvělý produkt

Domluvme si schůzku. Chcete si nejprve utřídit myšlenky? Navrhněte si zadání nanečisto s AI asistentem.