Menu

Update: Jak navrhnout digitální brand

Jaký význam mají značky v digitálním světě, kde celá řada služeb a produktů vůbec nemá svou fyzickou podobu? Co pro ně znamená interaktivní prostředí, kde s nimi může každý komunikovat, lajkovat je, hodnotit nebo krititzovat? Na to v Updatu odpovídá Tomáš Hrivnák, marketingový stratég a designér brandů.

Update: Jak navrhnout digitální brand

Nalaďte si Update každých 14 dní:

Kam sahají kořeny dnešních digitálních brandů? Přibližně 1900 let před naším letopočtem pracoval neznámý egyptský sochař na výzdobě Khemuhetedovi hrobky. Při své práci vytesal do kamene i vola ocejchovaného symbolem svého majitele - a tak vznikla zřejmě nejstarší známá značka. Její funkce měla ale jen málo společného se současnými brandy. Tehdy šlo jednoduše o podpis, o odkaz k vlastnictví a vyslání zprávy „toto patří mně”.

Jak běžela staletí, objevovaly se nové značky představující nové významy; Středověcí křižáci válčící ve Svaté zemi začali své oděvy a zbroj doplňovat vzájemně odlišnými obrazci, aby je šlo v boji jednoduše poznat. Jejich štíty a erby se poté staly základem heraldiky i důležitým symbolem celé feudální kultury. V tomto případě už nešlo o majetek, ale o sociální status. Mít na své rodové vlajce například bílého lva se zlatou korunkou znamenalo „jsem někdo a mám takovou či onakou moc”.

Od loga továrny k symbolické hodnotě

Z dnešního pohledu je ale zajímavější jiný středověký vynález, a to označování původu výrobků. Tehdejší cechy začali kreslit své symboly na jimi vytvořené sklo, keramiku, nábytek, knihy i další produkty a v 18.století měl již prakticky každý řemeslník své vlastní „logo“. Tradiční funkce značky v podstatě přetrvala přes dobu průmyslové revoluce až do poloviny 20. Století, kdy se však s nástupem moderního marketingu její role opět proměnila. Tehdy nám globální firmy jako CocaCola, Disney nebo Nike začaly zprostředkovávat všechno, co je v naší kultuře dobré a vítané: vztahy, zábavu, sport, či umění a usilovaly o to, aby jejich značka představovala hodnotou samu o sobě; s vlastním významem, asociacemi, charakterem, sociálním postavením a tržní cenou. Naomi Klein ve své známe kritice brandingu No Logo z roku 1999 uvedla: „Značka je produkt, jeho logo, jeho jméno, jeho pověst, obal, kvalita výrobku, reklamy na něj a atmosféra, která jej obklopuje. Když mluvíme o značce, tak máme na mysli slovní, obrazové i mentální aspekty související s identitou produktu.“

Funkce značky v digitálním světě

Jaký význam mají značky v digitálním světě, kde celá řada služeb a produktů vůbec nemá svou fyzickou podobu? Co pro ně znamená interaktivní prostředí, kde s nimi může každý komunikovat, lajkovat je, hodnotit nebo krititzovat? Na to v Updatu odpovídá Tomáš Hrivnák, marketingový stratég a designér brandů.

Jak se vám článek líbil?

3

Praktický

7

Inspirující

0

Zábavný

3

Nic moc

Pojďme vytvořit něco skvělého!

Dlouhodobá spolupráce může začít jedním kliknutím

Domluvit schůzku