Menu

Update: Je váš příspěvek up to date? O politických kampaních s Robinem Kvapilem

Žijeme ve věku společenských bublin, které se více než kde jinde projevují na sociálních sítí. Jak se designují příspěvky, které mají za cíl ovlivňovat veřejné mínění? Existují v individuálních, algoritmy určovaných realitách ještě silná celospolečenská témata? Proč je „aktuálnost" vzhledem ke kampani tolik podstatná a kdo určuje, co je zrovna up to date?

Update: Je váš příspěvek up to date? O politických kampaních s Robinem Kvapilem

Nalaďte si Update každých 14 dní:

Znáte tu situaci. Dlouhé minuty ladíte příspěvek na sociální sítě...

Vítězoslavně kliknete na tlačítko „publikovat“ a napjatě čekáte, jakou odezvu váš post sklidí. Minuty plynou a – nic se neděje! Proč je tomu tak? Jedním z důvodů může být špatné načasování. Algoritmy Facebooku, Instagramu i dalších sítí považují aktuálnost za klíčovou hodnotu, která významně ovlivňuje viditelnost příspěvku. Je tedy důležité, aby se nový obsah objevil online v čase, kdy je připojené i publikum, které jej může ocenit. Jenomže kdy to je? Touto otázkou se dnes zabývají celé týmy analytiků. Například společnost Hootsuite prozkoumala data z 30 tisíc publikovaných zpráv a zjistila, že největší šanci na úspěch mají ty, které jsou zveřejněné v úterý, ve středu a ve čtvrtek kolem desáté hodiny dopoledne.

Není aktuálnost jako aktuálnost

Bylo by asi naivní se domnívat, že samotné zveřejnění příspěvku s úderem desáté mu zajistí úspěch. Nejspíš mnohem důležitější bude vztah k tématům, která teď plní současnou veřejnou diskuzi. Sociální sítě nejsou izolovaným prostředím, ale jsou silně provázány s okolním světem. Jak tento kontext co nejlépe promítnout do vašeho obsahu?

Jak nadesignovat příspěvek, aby byl aktuální?

A kdo určuje, co je zrovna trendem? Mohou být aktuální i mediální výstupy, které vznikly před delší dobou? Jak souvisí aktuálnost a originalita? Co nejlépe funguje v rámci marketingové komunikace? Vyplatí se vozit na vlně zájmu, nebo přicházet s něčím novým? Co je největší bizár, se kterým jste se mohli setkat během posledního volebního období? U čeho se výborně pobavíte? To vám prozradí Robin Kvapil, filmový režisér a tvůrcem politických kampaní, kde aktuálnost znamená prakticky vše.

Jak se vám článek líbil?

0

Praktický

3

Inspirující

0

Zábavný

0

Nic moc

Pojďme vytvořit něco skvělého!

Dlouhodobá spolupráce může začít jedním kliknutím

Domluvit schůzku