Menu

Portrétová fotografie na webu: Jak na ni?

Na webu se prezentujeme nejen písemně, ale i vizuálně. A stejně jako mají své zásady texty na internetu, existují i doporučení pro webové portréty. Jak mají tedy fotografie nás a našeho týmu v online prostoru vypadat?

Portrétová fotografie na webu: Jak na ni?

Že se v internetovém prostoru prezentujeme nejen textem, nýbrž i grafikou a jiným (audio)vizuálním obsahem, nebude nejspíš pro vás žádná novinka. Ba co víc, v odborné literatuře dokonce najdeme úvahy o tom, že fotografie je jedním z druhů textu. Dnes se ostatně zaměříme na to, jak takovým – obrázkovým – sdělením komunikovat se světem. A to konkrétně tehdy, když prezentujeme sebe nebo svůj tým.

Tonalita fotografií

Jak jsme si řekli výše, někteří lidé považují fotografii za text. Určitě bychom pro toto tvrzení našli mnoho argumentů i protiargumentů, nicméně se nejspíš shodneme na tom, že fotografie, bez ohledu na to, jestli mezi texty patří, nesou nějakou zprávu.

V zásadě by se dalo říci, že smyslem fotografií pracovníků organizace na jejím webu je sdělit návštěvníkům stránek, jak dotyčné osoby vypadají. To je důležité pro případ, že se návštěvníci webu s těmito pracovníky osobně setkají.

Na různé weby ovšem chodí různí lidé a stejně tak se u vás fyzicky lidé zastavují z různých důvodů. Jinou zprávu s jiným podtónem bude chtít předat banka svým potenciálním klientům (ta se bude prezentovat konzervativně a seriózně, jelikož musí v lidech a organizacích vzbudit důvěru, aby jí svěřili své finance) a jinou e-shop s hračkami (ten bude naopak sázet na hravost, pestrost a bezstarostnost). To se promítne nejen do písemností, ale i do vizuální identity.

Ta se týká nejen loga a fotografií produktů, nýbrž i portrétů pracovníků. Jiné profese, byť z příbuzných oborů, se setkávají s různými lidmi a za různých okolností. Jak na to (ne)jít, popisuje ve svém blogovém příspěvku Jak nepodnikat aneb Deset nejčastějších chyb jazykových volnonožců Lucie Gramelová, autorka jazykových učebnic a mentorka podobných volnonožců:

„Na webu, v katalozích a na sociálních sítích zásadně používejte fotku, která vůbec neodpovídá vašemu brandu a vzkazu, který chcete zákazníkům předat. Tlumočníci ať se prezentují neformálně, lektoři co nejformálněji, ideální je pasovka v kostýmku. Ostatně. Stačí oskenovaná.“

Jak tedy vidíme, trenérům ve fitness centru neuškodí, ale naopak jim pomůže fotografie ve cvičebními úboru a s činkami v ruce. Teď se ale nejspíš zeptáte…

Stejný styl u všech zaměstnanců?

Ve fitness centru nepůsobí jen trenéři, ve škole nenajdeme jen učitele (a žáky) a v knihovně nepracují jen knihovníci. Tedy pokud neprovádíte outsourcing některých činností, napadne vás: „Má se do cvičebního úbora převlékat i účetní?“

Na tuto otázku existuje několik odpovědí. Ne každá organizace zveřejňuje fotografie všech svých zaměstnanců. Jak jsme si uvedli na začátku, smyslem fotografií na internetu je sdělit nějakou informaci tomu, kdo si prohlíží stránku. Pokud víme, že na stránky chodí především zákazníci, a zároveň víme, že zákazníci nebudou přicházet do styku s osobami na pozicích XYZ, určitě neuděláte chybu, pokud dáte na web fotky pouze těch pracovníků, kteří jsou „v první linii“.

Na druhou stranu, jednotný styl fotografií u všech členů týmu vysílá informaci, že tito (spolu)pracovníci sdílejí stejné firemní hodnoty. Finanční ředitel zoologické zahrady sice nemá v popisu práce krmení zeber, ovšem pokud si udělá fotku s nějakým zvířátkem, stejně jako ošetřovatelé nebo zoologové, vyšle to signál, že je s ostatními profesemi v zoo na stejné lodi.

Na třetí stranu, diverzifikace fotek (tedy různý styl pro různé fotky) taky může mít smysl. Například tehdy, když bude s jednotlivými členy týmu přicházet do kontaktu jiná skupina lidí. Pokladní v divadle pravděpodobně nebude korespondovat s novináři a tiskový mluvčí divadla zase nebude obsluhovat diváky.

Alternativy k fotkám

Některé organizace nevyvěšují na web fotky svých zaměstnanců, nýbrž jiné vizuály. Nemusí to být nutně jen nakreslené obrázky: Na stránkách britského časopisu gal-dem mají členové týmu místo fotek personalizovaná emodži.

Jak tedy vidíme, kreativitě se meze nekladou: Vždy ale platí, že bychom měli brát ohledy na toho, kdo si naše stránky bude prohlížet.

Jak se vám článek líbil?

3

Praktický

0

Inspirující

0

Zábavný

9

Nic moc