Menu

Tip: Jak připravit tendr pro tvorbu webu či aplikace?

Plánujete vývoj webové aplikace? Poohlížíte se po vhodném dodavateli a chystáte se připravit tendr? Pak se podívejte, jak to udělat co nejefektivněji. Poradí vám ředitel Modrého ducha, Pavel Weber.

Pokud uvažujete, že si necháte vytvořit web či webovou aplikaci a chystáte se oslovit několik firem ve výběrovém řízení, je dobré neopomenout několik aspektů, které mohou hrát zásádní roli a ušetřit vám spoustu času i peněz.  

Obecně je vaším cílem získat spolehlivého průvodce, který splní vaše požadavky a zároveň vás provede celým procesem vývoje. Jak jej získat? Udělat si na internetu klidně i rozsáhlejší rešerši, přičemž do užšího kola pustíte ideálně dvě až tři firmy, u kterých se zaměříte především na:

 • renomé na trhu, 
 • historii, 
 • zkušenosti, 
 • spokojené klienty a
 • referenční zakázky. 

Odrazit se můžete také od přímých doporučení, případně si udělat rešerši přes místa, která shromažďují firmy pro jednotlivé oblasti podnikání

Dále pak hraje důležitou roli velikost týmu daného dodavatele: zda mají jednotliví členové dobrou zastupitelnost, zda mají kapacitu pustit se do vývoje hned, jakmile je vyberete, a především, jestli budou mít možnosti pečovat o vás i po dokončení projektu. Vyplatí se nebýt vyloženě jejich největším projektem, ale zároveň ani tím nejmenším.

Účastník by měl přinést nová řešení a měl by vás inspirovat

Jedno z hledisek, na základě kterého můžete také vybírat, je to, zda účastník přináší nová a inovativní řešení a sám navrhuje nejlepší možná řešení. Měl by vás zkrátka inspirovat k tomu, že vám dodá to nejlepší, díky čemuž si získá vaši důvěru. Nebojte se proto potenciálního dodavatele zasypávat otázkami. 

Důležité je myslet na to, že vy jste odborník na váš obor a kandidát by měl vaše know-how umět uchopit a přetavit právě do efektivní tvorby a přístupu. Cílem je propojit vaše vzájemné odbornosti.

Tip: Víte, co dává webu smysl? Přečtěte si, proč je důležité měřit, testovat a nehádat.

Jakmile víte, koho oslovit, vylaďte si zadání

Jako první by bezpochyby mělo být ujasnění byznysových cílů. Co by do nich určitě mělo spadat? Například, kolik chcete nových uživatelů, kolik chcete objednávek či leadů, o kolik se mají zvýšit prodeje apod. Zkrátka vše, co očekáváte a má se pozitivně projevit ve vašem podnikání.

Nezapomínejte přitom na cílové skupiny. To znamená typy zákazníků, jejichž problémy má daná aplikace či web řešit. Je dobré svého dodavatele co nejvíce nasměrovat, čili dát mu všechna data o tom, kdo jsou vaši zákazníci a kdo bude danou aplikaci využívat. Správná firma, která usiluje o vývoj pro vás, si toto zároveň doplní o uživatelský výzkum, bez kterého by prakticky nic nemělo vznikat.

Co když chcete vybírat podle ceny nebo termínu

Každá zakázka na tvorbu aplikace se skládá z design procesu, kdy se vymýšlí vzhled a funkcionality, a pak samotného programování. Z našich zkušeností tento proces zabere zhruba 6 měsíců.

Chcete-li znát cenu za programování, ideální je mít v ruce výstup právě z tohoto design procesu. Čili návrh aplikace, který musí vzejít na základě výše zmíněného uživatelského výzkumu, a její technický popis. 

Pokud takové materiály v ruce máte, určitě je přiložte do výběrového řízení a dle výstupu dodavatele můžete reagovat na nacenění. Pokud takové materiály nemáte, dodavatel by vám měl představit cenu s jejich provedením.  

Tip: Přečtěte si, proč je ve vývoji důležité využívat prototypy.

Snažte se jít svému dodavateli co nejvíce naproti

Důležité je myslet na to, aby vás dodavatel správně pochopil. Doporučujeme tedy vysvětlovat jak vaše podnikání, tak kontext vašeho zadání.

To znamená vaše úspěchy, chyby, ale zároveň to, kam chcete směřovat. Ideálně v rámci vaší marketingové strategie. Důležité je propojit dodavatele s klíčovými osobami u vás ve firmě a jaké pozice budou hájit.

Doporučení jsou minimálně dvě schůzky. Jedna je přímo nad zadáním, kdy se dodavatelé zeptají na kontext, nejasnosti, možnosti apod., a druhá schůzka nad každou nabídkou, abyste se mohli doptat.

Obecně je lepší scházet se osobně (alespoň ze začátku), protože potřebujete navnímat, zda vám lidé pro vývoj sedí po lidské stránce, zda se vám s nimi bude dobře komunikovat a zda jim můžete důvěřovat.   

Do zadání napište důležité údaje

Důležitou položkou je samozřejmě budget, se kterým je pro daný vývoj možné počítat. Snažte se vždy uvést jednotlivé položky a konkrétní částky, aby dodavatel měl co nejkonkrétnější údaje. 

Zároveň je důležité uvést také termín, kdy očekáváte, resp. potřebujete mít vývoj hotový. Vyplatí se nechat například nějakou časovou rezervu. Spolu s tím také uveďte, zda již máte vytvořenou doménu a pro každou oblast zodpovídající a rozhodující osoby.

Všechny údaje, které se zadáním souvisí, doporučujeme držet na jednom místě, a to tak, aby k nim kompetentní osoby měly přístup v případě potřeby. Dobré je takové dokumenty dobře strukturovat a rozdělit na jednotlivé sekce. Tím se v nich všichni zúčastnění budou lépe a rychleji orientovat.

Ideálně jej vytvářejte už spolu s odborníky

Díky tomu se podchytí veškeré věci a ušetří se čas. Takové zadání by mělo být především design aplikace a funkční či technická specifikace. Pokud si chcete zadání vytvořit sami, pak je důležité vyhradit si dostatek času na možné dotazy a upřesnění, které mohou ze strany dodavatele přicházet.

Jak může vypadat checklist při vývoji webu či aplikace:

 • Definování důležitých kritérií: To zahrnuje určení cílové skupiny, účelu aplikace, funkcí, které by měla mít, a případných technických omezení.
 • Stanovení cílů a úkolů: Určete, jaké jsou cíle a záměry webové aplikace a jak budou měřeny. To vám následně pomůže vyhodnotit úspěšnost projektu.
 • Časový plán: Stanovte realistický časový plán projektu, včetně termínů pro milníky, výstupy a jednotlivé fáze, dále pak schůzky.
 • Nastínění rozsahu: Vytvořte jasný rozsah projektu, včetně funkcí, vlastností a komponent webové aplikace. To vám pomůže určit zdroje, které potřebujete k realizaci.
 • Výběr vhodné technologie: Toto je spíše na straně dodavatele – aby přišel s vhodným návrhem. Na místě by měl být programovací jazyk, framework, databáze a další nástroje, které budou pro projekt potřebné.
 • Nasazení a testování: Stanovte si strategii, ve které bude uveden proces nasazení (včetně hostingu a další infrastruktury) a zároveň testování. Díky tomu zajistíte, že vše půjde hladce při spouštění a zároveň budete průběžně vyhodnocovat, že webová aplikace splňuje požadavky a funguje podle očekávání. 
 • Smluvní dokumentace: Vše uvedené by mělo mít zároveň právní nebo smluvní základ. Do dokumentace uveďte, co musí potenciální dodavatelé splnit, podrobnosti o mlčenlivosti a citlivých údajích, práva duševního vlastnictví, pojištění odpovědnosti a další důležité aspekty.

Tip: Přečtěte si, jak funguje spolupráce s Modrým duchem a proč se outsourcing programátorů vyplatí.

Jak se vám článek líbil?

2

Praktický

0

Inspirující

0

Zábavný

0

Nic moc

Pojďme vytvořit něco skvělého!

Dlouhodobá spolupráce může začít jedním kliknutím

Domluvit schůzku