Menu

Tip: Jak na záchranu softwarového projektu?

Máte rozběhlý projekt a chcete, aby došel do zdárného konce? Anebo nějaký projekt teprve plánujete a chcete mít podchycené vše? Podívejte se na zkušenosti Michala Zímy, co je důležité pohlídat a na co se zaměřit…

V první řadě je důležité si říci, zda máte problém 

Abyste se mohli vydat správným směrem, je důležité si říci, zda a kde by se problém mohl objevit. V tomto vám pomůže dobře nastavený plán. Vše si proto dopředu naplánujte. Za plán jako takový by měl zodpovídat projektový manažer na straně dodavatele a zpravidla produktoví manažeři na straně objednatele, případně pověřené zodpovědné osoby. 

Zde se můžete podívat na ukázku, co může takový projektový plán obsahovat: 

 • Název projektu
 • Identifikace projektového týmu a klíčových osob
 • Datum vytvoření projektového plánu a stanovení revizí
 • Jasně definované cíle projektu
 • Popis očekávaných výstupů a výsledků
 • Scénáře pro různé možné situace a řešení
 • Časový plán s rozvrhem aktivit, milníky a termíny
 • Alokování zdrojů, včetně lidí, financí a materiálu
 • Popis postupů a metodiky pro provedení projektu
 • Identifikace možných rizik a jejich vliv na projekt
 • Plán pro řízení rizik, včetně preventivních a korektivních opatření
 • Plán komunikace s členy týmů
 • Identifikace klíčových zainteresovaných stran a jejich očekávání
 • Rozpočet projektu se zahrnutím odhadovaných nákladů a příjmů
 • Sledování a řízení finančních prostředků
 • Plán kvality s definicí standardů a kontrolních procesů
 • Sledování a zajištění dodržování těchto standardů
 • Metody pro monitorování pokroku projektu
 • Kritéria pro hodnocení úspěchu projektu
 • Pravidelné vyhodnocení a zprávy o pokroku projektu
 • Identifikace všech závislostí mezi aktivitami a projektovými členy
 • Plánování zdrojů a jejich dostupnosti
 • Závěrečné shrnutí projektového plánu
 • Schválení projektového plánu všemi relevantními osobami

Seznam by pravděpodobně mohl pokračovat a každý projekt bude individuální, ale obecně platí, že jakmile budete pozorovat odchylku od tohoto plánu, je to pro vás kontrolka, že někde může dojít k závažným komplikacím, které mohou projekt ohrozit. 

Velikost této odchylky vám zároveň říká, zda bude dávat smysl projekt zachraňovat a jak k němu dále přistoupit. A podle čeho se v tomto rozhodovat? Faktorů může být vícero, ale ten základní je jednoduchý – podle toho, zda se vám záchrana finančně a časově vyplatí.   

Když víte, že problém máte, správně jej identifikujte

Identifikace problému je důležitý rozhodovací faktor, podle kterého se můžete rozhodnout, zda projekt zachraňovat. Z našich zkušeností jsou tyto ty nejčastější problémy, na které je důležité dát pozor. 

1. Mylná či nereálná očekávání 

Jako první a častý problém je nepochopení toho, co si objednatel myslí vs to co říká a jak to dodavatel pochopí. Zde je důležité si dobře zapisovat a neustále si ověřovat, zda se dobře s dodavatelem chápete. Často se totiž stává, že dochází k nedorozuměním a klient tak má nereálná či mylná očekávání. Jednoduše na to koukejte tak, že, co není zapsané, „s tím se nepočítá”. 

2. Nekompetentní specialisté  

Dalším častým problémem je volba nekompetentních specialistů. Toto je pro objednatele poměrně složité na kontrolu, pokud se jedná o odborná odvětví, ve kterých nedisponuje potřebnými znalostmi. Zde je dobré mít na své straně konzultanta, který vám s kontrolou pomůže, ideálně využít někoho nezávislého, kdo do projektu přinese tzv. „druhé oči”. 

3. Technologické problémy 

Překvapivě nejsou tak časté, ale přesto se objevují a je důležité je podchytit. V podstatě to znamená, že v průběhu projektu zjistíte, že danou technologii nemůžete z různých důvodů použít. Odstranění takového problému bývá nákladné, a proto je obzvlášť důležité těmto problémům předcházet. Zvolit můžete například důkladnou předimplementační analýzu, která se soustředí na hodnocení technické proveditelnosti projektu nebo iniciativy. Tato část analýzy se zaměřuje hlavně na technické aspekty a může mj. zahrnovat:

 • Technickou infrastrukturu
 • Technickou dovednostní bázi
 • Integraci s existujícími systémy
 • Bezpečnostní analýzy
 • Řízení technických rizik

Pokud vás zajímá o technologiích více informací, určitě doporučujeme podívat se na tip Jakou zvolit technologii při tvorbě aplikace

4. Změna zadání 

Naopak poměrně častým problémem je změna zadání, což je nepříjemné jak pro objednatele, tak pro dodavatele. V takovém případě je dobré celý projekt zastavit a důkladně naplánovat další postup. V podstatě to znamená, že začínáte nový projekt, jen s tím, že máte už část hotovou. Proto je důležité vše zrevidovat a využít co největší kus, abyste ušetřili čas a finance.

Nepřehledéněte: Přemýšlíte o spolupráci s dodavatelem a chcete mít opravdu vyladěné zadání? Vyzkoušejte BlueGhost AI asistenta, který vám s tím pomůže do posledního detailu.

Další užitečné kroky, které je dobré mít na paměti

Analyzujte příčiny selhání

Pokud už se projekt vyloženě nevydařil, tak než začnete hledat novou cestu, je důležité pochopit, proč selhal. Identifikujte hlavní problémy, nedostatky v plánu a faktory, které vedly k této situaci. Díky tomu se budete mocit vyhnout stejným chybám v budoucnu.

Stanovte si strategii

Zaměřte se na to, co jste se naučili ze selhání a jakým způsobem můžete tato ponaučení aplikovat do nového projektu. Stanovte si cíle, kroky a plán akcí (viz výše body plánu). Pokud se například váš projekt týká vývoje aplikace či webu? Můžete využít užitečnou infografiku a rozbor jednotlivých fází, které najdete v tomto tipu

Zhodnoťte aktuální zdroje

Dobře si rozvrhněte a sepište, jaké zdroje máte k dispozici, včetně finančních prostředků, technologií, lidských zdrojů, dodavatelů, času, informací a jiných důležitých faktorů. Dle toho se můžete lépe rozhodnout v dalších krocích.

Zaměřte se na pravidelnou komunikaci

Komunikace je hodně podceňovaný aspekt, přitom v projektech hraje naprosto stěžejní roli. Udržujte proto otevřenou a pravidelnou komunikaci se všemi zainteresovanými stranami. Všichni tak budou mít aktuální informace a budou se umět rychle přizpůsobit změnám a řešit případné problémy.   

Inovujte a rychle se adaptujte

Případné selhání může zapříčinit i špatné projektové vedení, které můžete jednoduše změnit. Proto je důležité být otevřený novým možnostem, nápadům a inovacím. Flexibilita a schopnost rychle se přizpůsobit novým podmínkám mohou být klíčové pro úspěch projektu.

Zvolte správné nástroje

Často se stává, že se průběh projektu roztříští mezi příliš softwarových nástrojů, díky čemuž může dojít naopak k nepořádku. S nárůstem jednotlivých tasků ztratíte přehled, co se kde nachází, v jaký je stav atd. Proto volte ideálně komplexní software, který bude vyhovovat všem zúčastněným a budete se v něm dobře orientovat. Osvědčenými a oblíbenými nástroji jsou například Trello, Asana, Slack, Notion, Evernote, Microsoft Project aj. Spolu s tím volte ideálně jedno místo jako úložiště s možností přehledného členění. 

Přemýšlejte dlouhodobě

Kromě krátkodobých cílů mějte také vizi toho, co bude důležité podniknout či zaimplementovat po dokončení projektu. Díky tomu vás nic nepřekvapí a budete stále „o krok napřed”.

Obraťte se na zkušené odborníky, kteří se projekty zabývají

Pokud si s projektem nevíte rady, je samozřejmě dobré domluvit se s někým, kdo v dané problematice má zkušenosti a dobře ví, na co se zaměřit a co podchytit dopředu. V tomto se můžete orientovat například podle referencí a zkušeností dosavadních klientů. Pomůže vám také šířka portfolia, nastavení postupu při poskytování služeb, proklientský přístup či cena.

Jak se vám článek líbil?

1

Praktický

1

Inspirující

0

Zábavný

1

Nic moc

Pojďme vytvořit skvělý produkt

Domluvme si schůzku. Chcete si nejprve utřídit myšlenky? Navrhněte si zadání nanečisto s AI asistentem.