Menu

5 tipů, jak spojit grafika a copywritera v sehraný tým

Texty a vizuální obsah musí být na webových stránkách v dokonalé symbióze. Dobře odladěná spolupráce copywritera a grafika ale zdaleka není standardem. Jak na to?

Spolupráce copywritera a grafika musí směřovat k jednomu cíli.
Spolupráce copywritera a grafika musí směřovat k jednomu cíli.

Zatímco mantrou copywriterů jsou slova, komunikační tón nebo psychologie prodeje, grafici se zaměřují na barvy, fonty a vrstvy. Výsledky práce obou profesionálů působí odlišně i na uživatele a jejich mozky. Vnímání designu je spojeno především s pravou hemisférou, zodpovědnou za kreativitu a představivost. Naopak text posuzuje hlavně ta levá, zaměřená více na logiku a kritické myšlení. Také proto při nefunkční spolupráci grafika a copywritera na webu dochází k příslovečnému stavu „když dva dělají totéž, není to vždy totéž“. A co tedy udělat pro to, aby kreativní tým opravdu šlapal a výsledek stál za to?

1) Žádejte rozhled mimo obor

Jakkoliv důležitá je v procesu tvorby webu sehranost obou profesí, často vedle sebe nejen odděleně fungují, ale také rozdílně přemýšlí. Copywriter ani designér často pořádně nerozumí terminologii toho druhého, ačkoliv právě jistý rozhled mimo vlastní teritorium má velký dopad na hladký průběh spolupráce. Grafik by měl mít v knihovničce alespoň jednu publikaci věnovanou zákonitostem marketingového psaní, dobrý copywriter musí ovládat základní znalosti UX a technického zákulisí webdesignu. Jedině tak mohou jeden druhému opravdu rozumět, pochopit podstatu vlivu dobrého copy a grafiky na vydařený obsah a vzájemně se motivovat k lepším výsledkům.

2) Spojte textaře a designéra od samého začátku

Tvůrce textů a grafiky do celého procesu zapojte už ve chvíli zjišťování podkladů. Více do hloubky tak proniknou do vaší filosofie a cílů, lépe si představí cílové publikum a způsob, jak s ním komunikovat. Na takových základech už mohou formulovat účel jednotlivých stránek a pracovat společně na prvních skicách a wireframech. Jsou-li navíc všichni zainteresovaní u projektu už od počátečních fází, cítí se být jeho opravdovou součástí, což má na jejich práci veskrze blahodárné účinky.

3) Nastavte podmínky pro dobrou komunikaci

Průběžná komunikace je základ, bez kterého žádný obsah do cíle zdárně nedoklopýtá. Samozřejmostí by takový přístup měl být u digitální agentury nebo studia, kde spolu copywriter a grafik sedí u jednoho stolu. Vzájemnou komunikaci byste ale pomocí on-line nástrojů a vhodně nastavených procesů měli být schopni zajistit také v případech, kdy si na práci najmete freelancery a jejich součinnost na jednom místě není vždy možná. Propojte je přes Slack a stanovte konkrétní termíny nebo fáze projektu, kdy se spolu textař a designér spojí přes telefon nebo Skype. Oba by se také společně měli alespoň na dálku shodnout na výstupu své práce. Hlavně textová složka se někdy v samém závěru zanedbá a výsledek tím utrpí zbytečné nedostatky.

4) Nechte kreativce, ať si prohodí role

Při tvorbě obsahu na webové stránky někdy neuškodí ani postup s prohozenými rolemi; copywriter nejdříve nastaví textům hrubou osnovu, kterou předá grafikovi. Ten do každé pasáže vnese vlastní pohled korespondující s grafickou podobou a nastaví každému bloku odpovídající rozsah. Nakonec práci převezme zpět copywriter, gramaticky a stylisticky texty uhladí a dá jim potřebnou šťávu. Průběžná komunikace a otevřené zpětné vazby jsou v tomto případě alfou a omegou hodnotného výstupu.

5) Svěřte vedení dobrému projekťákovi

Ani vzájemné porozumění tvůrců textu a grafiky není zárukou, že se veškeré třecí plochy mezi oběma řemesly definitivně vyhladí. Profesionální copywriteři zůstanou vždy přesvědčeni o výsostném postavení síly slov, stejně tak grafici dobře vědí, že bez jejich práce uživatelé z webových stránek utečou. Ať už na svém vzdělání, zkušenostech a empatii pracují, nebo ne, vždy zůstanou dvěma stranami jedné mince.

Rozpoznat dobrý vizuální a textařský obsah a oba prvky vhodně propojit do jednoho funkčního celku je práce pro zkušeného projektového manažera. Ten může do tvorby vnést pohled nezaujaté osoby, která si je vědoma priorit vzhledem k co nejlepšímu výsledku. Projekťák by měl být zároveň dobrým moderátorem diskuze, díky čemuž zvládne i mezioborové spory dovést k rozumnému kompromisu. Klient pak do ruky dostává smysluplný web plnící své cíle, nikoliv spotřební materiál uspokojující protichůdná ega svých tvůrců.

Další informace

Pokud vám nedělá problém psaná angličtina a téma vás zaujalo, doporučujeme také články, kterými jsme se sami nechali inspirovat:

Pojďme spolu vytvořit něco skvělého!

Dlouhodobá spolupráce může začít jedním kliknutím

Domluvit schůzku